Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik moderného fungujúceho dopravného systému v nadväznosti na systém integrovanej koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska. Zohľadní vyťaženosť cestnej a železničnej infraštruktúry v regióne pri preprave osôb a tovarov, zvlášť dennú prepravu cestujúcich z Košíc do Humenného autami, autobusmi a vlakmi, s cieľom priviesť kvalitnú železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest cestujúcich. Taktiež zohľadňuje snahu prepravovať hromadné substráty a tovary do a z firiem sídliacich v Strážskom a Humennom nákladnými automobilmi a vlakmi.
 • Place of implementation: Humenné, Šamudovce, Krásnovce, Brekov, Kochanovce, Pusté Čemerné, Voľa, Strážske, Petrovce nad Laborcom, Michalovce, Nacina Ves, Bánovce nad Ondavou, Pozdišovce, Kamenica nad Cirochou, Laškovce, Udavské (okresy: Humenné, Michalovce)
 • Competent authority: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Proponent: Železnice Slovenskej republiky
 • Proponent´s identification number: 31364501
 • Permitting authority: MVDRR, Sekcia žel. dopr a dráh, Odbor dráhový stav. úr.,niektoré obce Okr. Michalovce a okr. Humenné
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.