Preskočit na obsah

EBA Svätý Kríž, úprava výrobných plôch

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Účelom výstavby je úprava a dobudovanie spevnených výrobných plôch pre účely prevádzky dekontaminácie odpadov znečistených ropnými látkami technológiou ROPSTOP - SB.
 • Place of implementation: Svätý Kríž (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: EBA, s.r.o. Bratislava, prevádzka Svätý Kríž
 • Proponent´s identification number: 31376134
 • Permitting authority: OÚ Liptovský Mikuláš
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava