Dostavba farmy nosníc Príbelce - Hala č. 5

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Výstavba chovnej haly pre 50 750 ks nosníc v Príbelciach.
 • Place of implementation: Príbelce (okres: Veľký Krtíš)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: HrKo Holding a.s., Lučenecká 840, 990 01 Veľký Krtíš
 • Proponent´s identification number: 36058939
 • Permitting authority: SIŽP B. Bystrica
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.