Distribučný transformátor T10

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: nový zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 010 01 Žilina
 • Proponent´s identification number: 36403032
 • Permitting authority: SIŽP, IPK Žilina
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  17.01.2020
  Text of Notice of change of proposed activity
  17.01.2020
  17.01.2020
  17.01.2020