Distribučný transformátor T10

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: nový zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Proponent: Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 010 01 Žilina
 • Proponent´s identification number: 36403032
 • Permitting authority: SIŽP, IPK Žilina
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  17.01.2020
  Notice of change of the proposed activity
  17.01.2020
  17.01.2020
  17.01.2020
  Decision before it enters into force
  01.07.2020