Preskočit na obsah

Dekontaminačná plocha Prešov - Cemjata

 • Legislation: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Activity: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Stavba má riešiť problematiku úpravy -dekontaminácie zemín znečistených ropnými látkami. Navrhovaná stavba - dekontaminačná plocha bude vybudovaná v areáli rekultivovanej skládky Prešov - Cemjata.
 • Place of implementation: Prešov, Veľký Šariš (okres: Prešov)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: R.H.DÚHA s.r.o. Prešov
 • Proponent´s identification number: 31690360
 • Permitting authority: OÚ Prešov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by E.P.A., spol. s r.o. Košice

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement E.P.A. spol. s r.o., Košice