Preskočit na obsah

ČS Námestovo - skladovanie a výdaj LPG

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom výstavby je rozšírenie alternatívneho pohonu na LPG.
 • Place of implementation: Námestovo (okres: Námestovo)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: A-STAUDIO Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31396526
 • Permitting authority: MÚ Námestovo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIRODATA Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  13.10.2003