Preskočit na obsah

ČS LPG - Slovnaft a.s., Humenné - Ulica Osloboditeľov

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov

Base information

 • Aim of the project: Účelom výstavby je rozšírenie alternatívneho pohonu na LPG.
 • Place of implementation: Humenné (okres: Humenné)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Proponent: Združenie CEVING Košice
 • Proponent´s identification number: 17184576
 • Permitting authority: MÚ Humenné
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIRODATA Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  17.10.2003

  Fotografie