Preskočit na obsah

ČOV Vajkovce - rozšírenie kapacity

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Zistovacie konanie

Base information