Preskočit na obsah

ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Podstatným dôvodom na intenzifikáciu a rozšírenie ČOV je tiež požiadavka na pripojenie ďalších okolitých obcí na verejnú kanalizáciu. ČOV bude schopná vyčistiť odpadové vody z doteraz napojených obcí pri ich úplnom odkanalizovaní ako aj z deviatich novo pripojených obcí (Kráľovičove Kračany, Vieska, Lúč na Ostrove, Malé Dvorníky, Veľké Blahovo, Vydrany, Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto). Šesť z týchto obcí bude napojených do verejnej kanalizácie v Dunajskej Strede.
 • Place of implementation: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • Proponent´s identification number: 36550949
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  19.08.2022
  Notice of change of the proposed activity
  19.08.2022
  Decision before it enters into force
  29.11.2022