Preskočit na obsah

Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej čistiarne odpadových vôd v obci Hviezdoslavov, primárne určenej pre pripravovaný priemyselný park, vrátane potrebnej technickej infraštruktúry (prístupová komunikácia, elektro prípojka, vodovodná prípojka, verejné osvetlenie areálu, areálové spevnené plochy, čerpacie stanice, výustný objekt, atď.) a výtlačné potrubie vyčistených vôd so zaústením do recipientu Malého Dunaja. Zároveň sa vybuduje nová hlavná čerpacia stanica v obci Hviezdoslavov a výtlačné potrubie na novú ČOV.
 • Place of implementation: Zlaté Klasy, Hviezdoslavov, Hubice, Mierovo, Nový Život, Oľdza, Čenkovce (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Proponent: GWS s. r. o.
 • Proponent´s identification number: 54726930
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  03.02.2023
  Text of the preliminary environmental study
  03.02.2023
  03.02.2023