Preskočit na obsah

CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky

  • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.2 Skládky odpadov na nebezpecný odpad
  • Povinné hodnotenie

Base information