Preskočit na obsah

Cesta I/77 Mokroluh - Bardejov, prestavba cesty

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom prestavby cesty I/77 je úprava technických parametrov komunikácie na úroveň, ktorú vyžaduje prevádzka tejto regionálne významnej komunikácie vo vzťahu k požiadavkám užívaťeľov ciest a technickým nárokom vozidiel i platných pravidiel cestnej premávky.
 • Place of implementation: Mokroluh, Kurov (okres: Bardejov)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Proponent: SSC, IÚ Košice, Kasárenské nám. 4, Košice
 • Proponent´s identification number: 3328
 • Permitting authority: KU Prešov, OU Bardejov
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Dopravoprojekt a.s., Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie