Preskočit na obsah

Cesta I/72 Piesok - Mýto pod Ďumbierom

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.2 Výstavba, prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Úsek cesty medzi Valaskou - miestnou časťou Piesku a Bystrou nevyhovuje svojim smerovým a výškovým vedením STN a nárokom na cestu I. triedy. Návrh rieši renštrukciu cesty v parametroch STN.
 • Place of implementation: Bystrá, Valaská, Mýto pod Ďumbierom (okres: Brezno)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Proponent: SSCIÚ Banská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 3328
 • Permitting authority: OÚ Brezno
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Geoconsult s.r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  05.05.2003

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity