Preskočit na obsah

Cesta I/50 Dérerov mlyn - Žiar nad Hronom II - IV. úsek

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Výstavba diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane objektov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie kapacitnej smerovo rozdelenej 4pruhovej komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť premávky, kapacitu komunikácie, dopravnú rýchlosť, priepustnosť križovatiek a znížiť nehodovosť, spotrebu phonných hmôt, exhalátov a hladiny hluku.
 • Place of implementation: Lovčica - Trubín, Žiar nad Hronom, Lovča, Stará Kremnička, Lutila, Janova Lehota (okres: Žiar nad Hronom)
 • Competent authority: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ,
 • Proponent: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
 • Proponent´s identification number: 3328
 • Permitting authority: OU Žiar nad Hronom, Ministerstvo životného prostredia, M dopravy, pôšt a telekomunikácií
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Dopravoprojekt a.s. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Ekoped Žilina

  Final record

  Legitimate Final record

  Fotografie