Čerpacia stanica nafty, Gabčíkovo

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Čerpacia stanica nafty bude slúžiť k vydaju nafty pre motorové vozidlá.
 • Place of implementation: Gabčíkovo (okres: Dunajská Streda)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Gazda Slovakoa, s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 34144803
 • Permitting authority: MÚ Gabčíkovo
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.