Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom stavby je pokytnúť čo najkvalitnejšie a komplexné služby motoristickej verejnosti.
 • Place of implementation: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: DOKO SK, spol. s.r.o., Žilina
 • Proponent´s identification number: 36458830
 • Permitting authority: Miestny úrad Bratislava - Devínska Nová Ves
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.