Preskočit na obsah

Čerpacia stanica LPG, Detva

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je poskytnúť čo najkvalitnejšie a komplexné služby motoristickej verejnosti. Okrem predaja uhľovodíkových pohonných látok (nafta, benzín) rozšíriť predaj o alternatívne ekologické palivo LPG - kvapalný propán - bután (PB).
 • Place of implementation: Detva (okres: Detva)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: A-STUDIO s.r.o. Bratislava
 • Proponent´s identification number: 31396526
 • Permitting authority: MÚ Detva
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by ENVIRO DATA Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  07.10.2003

  Fotografie