Preskočit na obsah

CENTRUM MBÚ Bystré

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Place of implementation: Bystré (okres: Vranov nad Topľou)
 • Competent authority: Okresný úrad Vranov n.Topľou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. slobody 5, 09301 Vranov n./Topľou
 • Proponent: KOSIT a.s.
 • Proponent´s identification number: 36205214
 • Permitting authority:
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  04.05.2022
  Preliminary environmental study worked out by Mgr. Alexander Starinský
  Text of the preliminary environmental study
  03.05.2022
  04.05.2022
  04.05.2022