Preskočit na obsah

Celková rekonštrukcia ČS MP Slovnaft Levoča

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je prestavba existujúcej čerpacej stanice motorových palív.
 • Place of implementation: Levoča (okres: Levoča)
 • Competent authority: Ministerstvo hospodárstva,
 • Proponent: Združenie CEVING
 • Proponent´s identification number: 17184576
 • Permitting authority: MÚ Levoča
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Enviro data, Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie
  12.05.2003

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity

  Fotografie