Preskočit na obsah

Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: *.* Iný dôvod posudzovania

Base information

 • Aim of the project: Účelom je umiestnenie, resp. výstavba bytového domu ako novej stavby na existujúcich zastavaných pozemkoch.
 • Place of implementation: Martin (okres: Martin)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Centrum Priekopa, s. r. o., Vojtecha Spanyola 1754/45, 010 01 Žilina
 • Proponent´s identification number:
 • Permitting authority: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského, 036 49 Martin
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Instigation

  Instigation was filed Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
  Information for public
  29.11.2021
  Text of Instigation
  29.11.2021
  10.05.2022