Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Bytové domy Bytča – 5. etapa

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba štyroch bytových domov v lokalite "Thurzove sady".
 • Place of implementation: Bytča (okres: Bytča)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Šinského 671/9, 010 07 Žilina
 • Proponent´s identification number: 45231842
 • Permitting authority: Mesto Bytča
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  23.07.2021
  Notice of change of the proposed activity
  23.07.2021
  Decision before it enters into force
  21.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.06.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien