Preskočit na obsah

Briketizácia prachových odpadov s obsahom Cu

  • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Activity: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov

Base information