Preskočit na obsah

Bitúnok PVOD Kočín, Šterusy 199

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Účelom je stavba bitúnku v rámci existujúceho areálu Poľ n ohospodárs k eh o výrobného a obchodného družstva Kočín na parcelách E KN č. 661/108 a 661/ 109 , ú. Šterusy , ktorý naviaže na živočíšnu výrob u tý m, že sa v ybu d uje priemyseln á časť družstva, kde sa bude vykonávať po rážka hovädzieho dobytka a o šípaných. M äso tu bude odborne porciované na jednotlivé časti a pripravené na prepravu na ďalšie spracovanie.
 • Place of implementation: Šterusy (okres: Piešťany)
 • Competent authority: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Proponent: Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
 • Proponent´s identification number: 00207934
 • Permitting authority: Obec Šterusy
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  15.08.2022
  Notice of change of the proposed activity
  15.08.2022
  Decision before it enters into force
  08.11.2022