Preskočit na obsah

BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Zmena sa týka len spôsobu a použitých technológií pre demontáž vybraných veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, nakladania s tieniacimi kazetami reaktora a čiastočne aj nakladania so vzniknutými sekundárnymi rádioaktívnymi odpadmi.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35946024
 • Permitting authority: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24, 820 07 Bratislava 27
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  17.01.2018
  Notice of change of the proposed activity
  17.01.2018
  Decision before it enters into force
  12.06.2018