Betonáreň RBR Žarnovica - navýšenie výroby

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: *.* Iný dôvod posudzovania

Base information

 • Aim of the project: Navýšenie výroby o cca 49 560 t/rok (z 45 000 t/rok na 94 560 t/rok).
 • Place of implementation: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Betonáreň RBR, a. s.
 • Proponent´s identification number: 36672572
 • Permitting authority: Mesto Žarnovica
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Instigation

  Instigation was filed Mesto Žarnovica
  Information for public
  28.09.2020
  Text of Instigation
  28.09.2020