Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je intenzívny chov rýb na pstruhovej farme, pričom toto územie bude využívané aj na rekreačno – športový charakter, spočívajúci v športovom rybolove. Navrhovaná činnosť je v záujmovom území novou činnosťou.
 • Place of implementation: Betliar (okres: Rožňava)
 • Competent authority: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Proponent: Fisch Welt s.r.o.
 • Proponent´s identification number: 51903156
 • Permitting authority: Stavebný úrad Obec Betliar
  Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  13.07.2020
  Elaborator of Preliminary Environmental Study ENVEX, s.r.o., Šafariková 91, 048 01 Rožňava
  Text of Preliminary Environmental Study
  13.07.2020
  Decision before it enters into force
  09.09.2020