Preskočit na obsah

BARCA - Deemulgačná stanica

 • Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Vybudovanie technologického zariadenia na úpravu odpadových emulzií, kalov a tekutých odpadov.
 • Place of implementation: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: ESS Servis s.r.o., Zborovská 4, 040 01 Košice
 • Proponent´s identification number: 46759051
 • Permitting authority: SIŽP Košice
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  09.02.2015
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Jarmila Kočišová
  Text of the preliminary environmental study
  09.02.2015

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment of proposed activity
  31.03.2015

  Environmental Impact Statement

  Elaborator of Environmental Impact Statement Ing. Jarmila Kočišová
  Text of Environmental Impact Statement
  27.05.2015

  Public hearing

  Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A 18.06.2015 o 14:00

  Final record

  Legitimate Final record
  15.10.2015