Preskočit na obsah

Bačkovík - Boliarov - Kecerovce kanalizácia a ČOV

 • Legislation: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Activity: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Odkanalizovanie splaškových vôd z obcí Kecerovce, Boliarov a Bačovník a ich prečistenie na čistiarni odpadových vôd.
 • Place of implementation: Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Bačkovík, Boliarov (okres: Košice - okolie)
 • Competent authority: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Proponent: Obec Kecerovce
 • Proponent´s identification number: 00324299
 • Permitting authority: OU Košice - okolie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Preliminary environmental study worked out by Ing. Stanislav Zembiak
  Právoplatné rozhodnutie