Preskočit na obsah

Areál pre agroturistiku - Maselné Banská Bystrica

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 14.1 Športové a rekreačné prístavy
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom zámeru je posúdenie vplyvu navrhovaného areálu pre agroturistiku na životné prostredie a tiež vplyv na krajinný ráz bezprostredného okolia ako počas výstavby, tak aj počas prevádzky. Účelom navrhovanej činnosti je možnosť usporadúvať spoločenské podujatia poskytovať ubytovanie v rámci turizmu a cestovného ruchu, vytvárať náučnú funkciu pre dospelých a deti z hľadiska poznania a chovu domácich zvierat.
 • Place of implementation: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Proponent: AGROTURIZMUS 1, n. o,
 • Proponent´s identification number: 51120453
 • Permitting authority: Mesto Banská Bystrica
  Okresný úrad Banská Bystrica - odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  29.04.2022
  Preliminary environmental study worked out by Zuzana Skladanová
  Text of the preliminary environmental study
  28.04.2022
  Decision before it enters into force
  25.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  29.11.2022