2017 - Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Úprava lesnej cesty, jestvujúcich miestnych komunikácií a riešenie odvodnenia.
 • Place of implementation: Žilina (okres: Žilina)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35919001
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, odbor pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava

  Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.