Preskočit na obsah

2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Projekt vyraďovania D4.7 je významným projektom, ktorým sa zabezpečuje ukončenie procesu vyraďovania JE V1 a zahŕňa činnosti dekontaminácie, demolácie budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu za účelom jeho uvoľnenia spod pôsobnosti Atómového zákona č. 541/2004 Z. z.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Ružindol, Dolné Dubové, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Trnava, Hlohovec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35946024
 • Permitting authority: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24,
  820 07 Bratislava 27
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  03.07.2018
  Notice of change of the proposed activity
  03.07.2018
  Decision before it enters into force
  09.01.2019
  01.02.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  27.02.2019