2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena v koncovom stave demolácie stavebných objektov v rámci realizácie projektu D4.7

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Projekt vyraďovania D4.7 je významným projektom, ktorým sa zabezpečuje ukončenie procesu vyraďovania JE V1 a zahŕňa činnosti dekontaminácie, demolácie budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu za účelom jeho uvoľnenia spod pôsobnosti Atómového zákona č. 541/2004 Z. z.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Ružindol, Dolné Dubové, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Pečeňady, Malženice, Ratkovce (okresy: Piešťany, Trnava, Hlohovec)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35946024
 • Permitting authority: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24,
  820 07 Bratislava 27
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.