2. etapa vyraďovania jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice

 • Act: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Activity: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Zabezpečenie pokračovania a ukončenia procesu vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach.
 • Place of implementation: Veľké Kostoľany, Nižná, Žlkovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Radošovce, Malženice, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 35946024
 • Permitting authority: ÚJD SR
 • Documents

  The documentation of process EIA/SEA is kept in the register of the competent authority. e.