(zmena 3) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Upresnenie trasovania a technického riešenia
 • Place of implementation: Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: Slovenská republika, zastúpená MDVRR SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 • Proponent´s identification number: 30416094
 • Permitting authority: Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Documents

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.