Preskočit na obsah

,,Zber odpadov zo servisnej činnosti Zeppelin SK s.r.o.“

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: V rámci servisnej činnosti navrhovateľ bude vykonávať servisnú činnosť tzv. in situ /poľný servis/ na mieste umiestnenia strojného zariadenia u zákazníka, resp. v mieste umiestnenia – vykonávania práce daného strojného zariadenia s následným prevzatím, respektíve zberom odpadov, ktoré pri tejto servisnej činnosti in situ vzniknú. Za daným účelom chce navrhovateľ využiť výlučne objekt, „Prevádzkový areál Zeppelin SK Bratislava, Triblavina“, pozemok parc. č. 5126/10, 5126/1, 5129/1, 5126/9, 5129/17 k. ú. Bernolákovo vo svojom vlastníctve, ktorý z hľadiska zabezpečenia životného prostredia v plnom rozsahu bude vyhovovať danej činnosti.
 • Place of implementation: Bernolákovo (okres: Senec)
 • Competent authority: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Proponent: Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica – Kráľová 974 05
 • Proponent´s identification number: 31579710
 • Permitting authority: Obec Bernolákovo, Okresný úrad Senec
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  18.11.2021
  Preliminary environmental study worked out by Ing. Martin Slosiarik, UMWELT s.r.o., F.Švantnera 4, 974 01 Bánska Bystrica
  Text of the preliminary environmental study
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  08.11.2021
  Stay of proceedings
  13.01.2022
  13.01.2022
  13.01.2022
  Decision before it enters into force
  01.02.2022
  Appeal/Decomposition against decision
  14.02.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  20.04.2022