Preskočit na obsah

„Územný plán sídelného útvaru Žiar zmeny a doplnky č. 3“ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
  • Field: podla § 4, ods. 2
  • Povinné hodnotenie

Base information