Preskočit na obsah

„Územný plán obce Michal nad Žitavou“

 • Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Field: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Base information

 • Aim of the project: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Michal nad Žitavou bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Place of implementation: Maňa, Lúčnica nad Žitavou, Vinodol, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Žitavce, Paňa (okresy: Nové Zámky, Nitra)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Procurer: Obec Michal nad Žitavou
 • Procurer´s identification number: 00309095
 • Approving authority: obecné zastupiteľstvo
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Notice

  Information about notification
  06.10.2021
  Notice
  06.10.2021

  Scope of Assessment

  Text of Scope of Assessment
  09.11.2021
  Information about Scope of Assessment
  09.11.2021

  Environmental Impact Statement

  Information about Environmental Impact Statement
  23.06.2022
  Elaborator of Environmental Impact Statement doc. Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.
  Text of Strategy document
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  23.06.2022
  Text of Environmental Impact Statement
  23.06.2022
  Public hearing Na Obecnom úrade Michal nad Žitavou, 16:00 pre verejnosť 8.7.2027 08.07.2022 o 10:00

  Final record

  Final record
  29.09.2022