Preskočit na obsah

„Obytná skupina Slnovrat“ (Zemné)

 • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zóny individuálnej bytovej výstavby s objektami občianskej vybavenosti.
 • Place of implementation: Zemné (okres: Nové Zámky)
 • Competent authority: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Proponent: PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
 • Proponent´s identification number: 34107100
 • Permitting authority: Obec Zemné
 • Documents

  State of the statement Step Document Date

  Preliminary Environmental Study

  Information about Preliminary Environmental Study
  08.03.2022
  Preliminary environmental study worked out by EnvIdeal, s.r.o. Bratislava
  Text of the preliminary environmental study
  08.03.2022
  Decision before it enters into force
  26.05.2022