„Marián Vachalík AIUE Udiča“

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Type of process: Screening procedure

Base information

 • Aim of the project: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie portfólia zbieraných kovových odpadov o obaly z kovu kat. č. 200104 – kat. odpadu – O.
 • Place of implementation: Udiča (okres: Považská Bystrica)
 • Competent authority: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Proponent: Ing. Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176-5, 017 01 Považská Bystrica
 • Proponent´s identification number: 45667608
 • Permitting authority: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP
 • Documents

  State Step Document Date

  Change of proposed activity

  Information for public
  19.12.2019
  Text of Notice of change of proposed activity
  18.12.2019
  19.12.2019
  Decision before it enters into force
  11.05.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  15.06.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien