Preskočit na obsah

„Inovácia a modernizácia výroby za účelom zníženia energetických strát pri spracovaní hrozna, eliminácia vedľajších odpadových produktov vo vinárstve NAŠE VINOHRADY“

  • Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Activity: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
  • Type of process: Screening procedure

Base information