EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 01.10.2020
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Final record
Trenčiansky - podla § 4, ods. 1 01.10.2020
Územný plán mesta Lučenec - oznámenie o strategickom dokumente
Act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State: Notice
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 1 01.10.2020
Zvýšenie ročnej ťažby andezitu v dobývacom priestore Ruskov do 200 000 ton ročne
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Final record
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 01.10.2020
Územný plán obce Dražkovce
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 01.10.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 30.09.2020
Obytná skupina Mikov dvor - parkovacie plochy
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 30.09.2020
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Košický - podla § 4, ods. 1 30.09.2020
ÚPN-O Hlinné - Zmeny a doplnky 2020 č.5
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 1 30.09.2020
Zmeny a doplnky č. 19 k Územnému plánu Levice
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 30.09.2020
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Ilava Infrastructure 30.09.2020
Oznámemie o zmene navrhovanej činnosti - "SHOPPING PARK Michalovce - rozšírenie parkoviska"
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Košický Michalovce Infrastructure 29.09.2020
Zmeny a doplnky č. 2A ÚPN-O Gyňov
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 29.09.2020
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Martin
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Žilinský Martin Infrastructure 29.09.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčianske Teplice
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Ilava Trenčín podla § 4, ods. 2 29.09.2020
Brečtanová alej
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Trnavský Piešťany Infrastructure 29.09.2020
Betonáreň RBR Žarnovica - navýšenie výroby
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Instigation
Banskobystrický Žarnovica Iný dôvod posudzovania 28.09.2020
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov - Nové Mesto nad Váhom
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 28.09.2020
Zrušenie letiska Bystričany
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Transport and telecommunications 28.09.2020
Územný plán obce Vlčkovce - Zmeny a doplnky č. 8/2019
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 28.09.2020
Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Water management 28.09.2020
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/59 Staré Hory – most ev.č.59-020
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Transport and telecommunications 28.09.2020
Logistické centrum nákladnej dopravy - Budča
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Another reason of the a statement termination
Banskobystrický Zvolen Engineering and electrotechnical industry 28.09.2020
ZaD č. 5 ÚPN-O Lúka
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 25.09.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Action is finished
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 10.02.2020