EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
SKLAD OBILIA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 21.01.2020
RETAIL BOX PEZINOK
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infrastructure 21.01.2020
Územný plán obce Šintava, Zmeny a doplnky č. 3/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 21.01.2020
Ťažba rašeliny a rekultivácia územia, lokalita Spišský Hrhov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Levoča Polnohospodárska a lesná výroba 21.01.2020
Územný plán mesta Dunajská Streda, Zmeny a doplnky č. 12/2019
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.01.2020
Diaľnica D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Public hearing
Bratislavský Bratislava III Bratislava IV Malacky Pezinok Transport and telecommunications 21.01.2020
PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA, BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PAKR CITY
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Podnet
Bratislavský Senec Iný dôvod posudzovania 21.01.2020
Prieskumný vrt Malženice 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Tažobný priemysel 21.01.2020
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany (prestavby mostov)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Vranov nad Topľou Transport and telecommunications 21.01.2020
Logistické centrum VGP Zvolen
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Banskobystrický Zvolen Infrastructure 21.01.2020
Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 20.01.2020
Zmena v množstve používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti Tesgal s. r. o., Hlavná 60
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Metallurgical industry 20.01.2020
Nové výrobné a skladové priestory - projekt JLR
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Engineering and electrotechnical industry 20.01.2020
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - úpravu odpadov lisovaním
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 20.01.2020
Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 11
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 20.01.2020
Betonáreň RBR, Ružomberok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Industry of building materials 20.01.2020
"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 20.01.2020
OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava III Energy industry 17.01.2020
Distribučný transformátor T10
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Energy industry 17.01.2020
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov TEMAX, spol. s r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 17.01.2020
Obchodné centrum Trenčín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 17.01.2020
„Územný plán obce Radava – Zmeny a doplnky č. 1“ /Spoločný územný plán obcí Hul a Radava /
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 17.01.2020
Zmeny a doplnky č. 2 spoločného Územného plánu obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré - časť Obec Rakovnica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 17.01.2020
Zvieracie krematórium Trnava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 17.01.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 27.12.2019