Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Obytno-rekreačná činnosť Gárov a Jamy - Liptovská Anna
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 26.10.2021
Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Hlohovec Infrastructure 26.10.2021
Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 26.10.2021
I/64 Partizánske - Oslany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Partizánske Transport and telecommunications 26.10.2021
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 1 26.10.2021
Územný plán obce Dolná Krupá - Zmeny a doplnky 7/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Obec Hrabušice - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Zariadenie na zber odpadov - Výkupňa druhotných surovín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastructure 26.10.2021
Obec Iliašovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 26.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a socialneho rozvoja mesta Podolínec na roky 215-2022- aktualizícia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Holiša – Nízkouhlíková stratégia 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 25.10.2021
Marius Pedersen, a.s. – prevádzka Trenčín – Zlatovská, Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov – zvýšenie kapacity
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 25.10.2021
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Ohradzany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Humenné podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Rozšírenie cintorína – Horné Obdokovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 25.10.2021
Obec Malá Ida - Nízkouhlíková stratégia 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Územný plán obce Malá Mača – Zmeny a doplnky č. 4/2021
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Administratívny objekt Votrubova
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 25.10.2021
Obec Slaská - Nízkouhlíková stratégia 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 25.10.2021
NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 25.10.2021
I/78 Oravská Jasenica - most 017 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Námestovo Transport and telecommunications 25.10.2021
Územný plán obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie, Lovčica - Trubín - Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 25.10.2021
Obec Jamník - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 2 25.10.2021
I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Kysucké Nové Mesto Transport and telecommunications 25.10.2021
Zariadenie na zber odpadov Ján Bodnár - ZBEDRUS, Trebišov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Trebišov Infrastructure 25.10.2021
Areál HENGSTLER Kežmarok – II. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Kežmarok Engineering and electrotechnical industry 22.10.2021