EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č.4 Územný plán mesta Trebišov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 26.03.2019
B1 - Úsek Zemplímskej cyklomagistrály v katastri mesta Michalovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Michalovce Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.03.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami, k. ú. Leopoldov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Hlohovec Infrastructure 25.03.2019
Dobývací priestor Trenčianske Mitice I – lom Skaličky
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Final record
Trenčiansky Trenčín Iný dôvod posudzovania 25.03.2019
Zmena č. 4: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Transport and telecommunications 25.03.2019
Priemyselný areál - Rakovo východ - etapa II
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Engineering and electrotechnical industry 22.03.2019
Vybudovanie automatického závlahového systému sadu cez samostatné kvapkovače
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Polnohospodárska a lesná výroba 22.03.2019
Novostavba parkovacieho domu na ul. Baničova Hájik
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastructure 22.03.2019
Modernizácia, premiestnenie a rozšírenie stávajúcej prevádzky galvanizovne
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Trenčín Metallurgical industry 22.03.2019
Prevádzka KP a EH pri ČOV Petržalka, Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 22.03.2019
Urbanistická štúdia obytnej zóny – Kráľovičové Kračany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 22.03.2019
Povrchová úprava hliníkových výrobkov eloxovaním, linka II
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Žilinský Bytča Metallurgical industry 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Mesta Nové Zámky
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Bratislavský Pezinok podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Prestavba časti ošipárne na bitúnok pre porážanie hydiny
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Komárno Food processing industry 22.03.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č.2, Záborské
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 2 22.03.2019
Inovatívne rozšírenie výroby, k. ú. Cífer
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Trnava Other industrial branches 22.03.2019
Rekonštrukcia Vinárstva, Čajkov 629
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Food processing industry 22.03.2019
„ADMINISTRATÍVNO-PREVÁDZKOVÝ OBJEKT“ (opravárenská dielňa nákladnej dopravy)“
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Infrastructure 22.03.2019
Cesta I/64 Komárno, obchvat
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Komárno Transport and telecommunications 21.03.2019
Zariadenie na zber odpadov v obci Reca - rozšírenie zoznamu odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Infrastructure 21.03.2019
Územný plán sídelného útvaru Tornaľa – Zmeny a doplnky č. 6
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Revúca podla § 4, ods. 2 21.03.2019
Nová Ves nad Žitavou - farma na chov ryb
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 21.03.2019
Záchytné parkovisko v k. ú. Tatranská Lomnica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Poprad Infrastructure 21.03.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 12.02.2019