EN | SK | DE | Print


Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Výrobné haly VT1 a VT2 - Priemyselný park Ferovo - Vranov nad Topľou
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Vranov nad Topľou Engineering and electrotechnical industry 15.01.2021
Logistický park Opatovce kvadranty 1,2,3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 15.01.2021
Územný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 5
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 2 15.01.2021
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2. etapa I/66 Hámor most ev. č. 66-123
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Brezno Transport and telecommunications 15.01.2021
Nová expedícia – HYZA Topoľčany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Topoľčany Food processing industry 15.01.2021
Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov - zvýšenie zhodnocovania ostatných odpadov činnosťou R12
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Prešovský Vranov nad Topľou Infrastructure 14.01.2021
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov MOBICAT MC 100 R EVO
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Košický Michalovce Infrastructure 14.01.2021
Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský - podla § 4, ods. 1 14.01.2021
PLÁN OTVÁRKY, PRÍPRAVY A DOBÝVANIA LOŽISKA GEMERSKÁ POLOMA – MASTENEC NA ROKY 2021-2040
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Rožňava Tažobný priemysel 14.01.2021
Úprava skládky Stropkov - Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Stropkov Infrastructure 14.01.2021
Program rozvoja obce Sekule na roky 2021 - 2027
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Protipovodňové opatrenia Trnkov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Prešov Water management 14.01.2021
Územný plán zóny Centrum - Podunajské Biskupice, v znení zmien a doplnkov č. 4/2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 14.01.2021
Šaštín - Kúty, KRŽZ, koľ. č. 1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Senica Transport and telecommunications 14.01.2021
Bioplynová stanica Sklabiná - rozšírenie materiálovej základne
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Veľký Krtíš Infrastructure 14.01.2021
I/15 - 014 STROPKOV MOST
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Prešovský Stropkov Transport and telecommunications 14.01.2021
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 14.01.2021
Územný plán obce Nižný Hrušov - Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Action is finished
Prešovský Košický Vranov nad Topľou Michalovce Trebišov podla § 4, ods. 1 14.01.2021
Lagúna na digestát 10 000 m3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision about Instigation
Banskobystrický Lučenec Iný dôvod posudzovania 14.01.2021
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava I Bratislava III Bratislava IV Transport and telecommunications 14.01.2021
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Action is finished
Košický Košice I Infrastructure 14.01.2021
Využitie existujúceho areálu na zhodnocovanie odpadov v lokalite Šamorín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 13.01.2021
IPR EBO 10178/6 - SO 525 - stanovište mobilných dieselgenerátorov EBO
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energy industry 13.01.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021-2030
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Prievidza podla § 4, ods. 2 13.01.2021
Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Košický Košice - okolie Infrastructure 13.01.2021