Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 07.10.2022
Višňové – Slnečné Grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, rkm 400-0,516
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Žilina Water management 07.10.2022
Chov brojlerových kurčiat
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 07.10.2022
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ-Zmeny a doplnky č. 08
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Infrastructure 07.10.2022
Prístavba a prestavba skladu MTZ II
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Food processing industry 07.10.2022
Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Engineering and electrotechnical industry 07.10.2022
Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Žilina Infrastructure 07.10.2022
Kolta – Úprava odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 07.10.2022
Spojovacie potrubie geotermálnej energie
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Trebišov Energy industry 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územný plán Mesta Čierna nad Tisou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN-O Jánovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stakčínska Roztoka (ZaD č.1 ÚPN O Stakčínska Roztoka)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 07.10.2022
Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 07.10.2022
Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 07.10.2022
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dolné Plachtince
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 3 06.10.2022
Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 - 2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice II Košice IV podla § 4, ods. 1 06.10.2022
Vývoj a testovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Poprad Infrastructure 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky 2022 - 2028 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Sabinov podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Humenné Snina podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022-2027
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Bratislavský Malacky Pezinok podla § 4, ods. 2 06.10.2022
Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou drviacej lopaty MB-L140 S2, inštalované na hydraulický systém pracovného stroja
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Nitriansky Zlaté Moravce Infrastructure 06.10.2022
MARTIN - KALNÔ – ÚPRAVA ODPADOV
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Martin Infrastructure 05.10.2022
TORNAĽA, úprava odpadov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Revúca Infrastructure 05.10.2022