EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 8 Územného planu mesta Snina
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 13.12.2019
„Mobilné zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) - drvič Doppstadt AK 430 PROFI
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 13.12.2019
Hypermarket - Tvrdošín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 13.12.2019
Prívodné potrubie Slovianskych prameňov, odvodnenie pozemkov okolo miestnej účelovej komunikácie a prívod vody do areálu rybárstva Brčná
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Martin Polnohospodárska a lesná výroba 13.12.2019
Zber a spracovanie starých vozidiel, Považská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastructure 13.12.2019
Integrované zhodnocovacie zariadenie Gbeľany
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 13.12.2019
Zmena a Doplnok č. 3 Územného plánu obce Svederník
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 13.12.2019
Polyfunkčný objekt FLÓRA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 13.12.2019
Viacpodlažné parkovanie Poštová ul. Žilina
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Infrastructure 13.12.2019
Zvieracie krematórium TB
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Senica Polnohospodárska a lesná výroba 13.12.2019
Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Other industrial branches 13.12.2019
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Kusín"
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 13.12.2019
STD nádrže na vodu - nové konanie
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Other industrial branches 13.12.2019
BIA Čab galvanické linky - zmeny
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Metallurgical industry 13.12.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 13.12.2019
Zmena celospolkovej hlavnej dopravnej siete. Vyhlásenie trate v koridore „územie východne od Viedne – štátna hranica pri obci Kittsee (trať a nákladný terminál)“ za vysokovýkonnú trať
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
ESPOO dohovor:
Strana pôvodu: Austria
Dotknutá strana: Slovensko,
Slovenská Republika - Another reason for a statement 13.12.2019
Polyfunkčný bytový dom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Žiar nad Hronom Infrastructure 12.12.2019
Oblúková hala - Vinohradníctvo a vinárstvo Tokaj
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Trebišov Food processing industry 12.12.2019
Územný plán Obce Cabaj Čápor - zmeny a doplnky č. 4
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Nitra Šaľa podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Územný plán Obce Koňuš
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 12.12.2019
Územný plán obce Dolná Trnávka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 2.3.4. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Prešovský Liptovský Mikuláš Poprad Transport and telecommunications 12.12.2019
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov spoločnosti SAND SK, s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Martin Infrastructure 12.12.2019
Zmeny a doplnky 08/2019 Územného plánu obce Drahovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Hlohovec Piešťany podla § 4, ods. 1 12.12.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 18.07.2019