EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Modernizácia znáškových hál 1-6 - Farma Jurský Dvor
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Action is finished
Nitriansky Nitra Polnohospodárska a lesná výroba 06.04.2020
Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava IV Transport and telecommunications 06.04.2020
Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Ilava Infrastructure 06.04.2020
Územný plán obce Lehota pod Vtáčnikom
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Trenčiansky Banskobystrický Prievidza Žarnovica Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 1 06.04.2020
ÚPN - Veľký Slavkov, Zmeny a doplnky č. 11/2020
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 06.04.2020
OBYTNÝ SÚBOR HALALOVKA, TRENČÍN - JUH
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 06.04.2020
RETAIL PARK PODUNAJSKÁ BRÁNA BRATISLAVA, M.Č. PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 06.04.2020
Rozšírenie výrobných priestorov firmy NEUMAN
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Žarnovica Energy industry 06.04.2020
Zmena prístavby skladovej haly na výrobnú halu
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Žarnovica Other industrial branches 06.04.2020
OBYTNÝ SÚBOR HANZLÍKOVSKÁ, TRENČÍN - ZÁBLATIE
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 06.04.2020
SMART HALA“ V AREÁLI LOGIS INVEST A.S., BOJNICKÁ 20, BRATISLAVA
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Bratislavský - Other industrial branches 06.04.2020
VILABYTY ALŽBETIN PARK
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Senec Infrastructure 03.04.2020
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Final record
Nitriansky Nitra Infrastructure 03.04.2020
Územný plán obce Štiavnik
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 03.04.2020
VEĽKÁ LÚKA - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V POVODí TOKU LUKAVICA
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Zvolen Water management 03.04.2020
Rozšírenie skládky drevnej štiepky Martinská teplárenská, a.s.
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Žilinský Martin Energy industry 03.04.2020
Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Final record
Bratislavský Senec Infrastructure 03.04.2020
"Obytná zóna IBV Ratnovce" - zmena činnosti
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Trnavský Piešťany Infrastructure 03.04.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Decision from screening procedure
Prešovský Snina podla § 4, ods. 2 03.04.2020
Zastrešenie pásovej píly
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Košický Rožňava Infrastructure 03.04.2020
„Separovaný zberný dvor Trávnica, komunálne odpady - kovy“
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 03.04.2020
Chata pod Chlebom
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision about Instigation
Žilinský Martin Iný dôvod posudzovania 03.04.2020
Mobilný drvič na recyklované kamenivo – Liptovský Mikuláš
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Final record
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 03.04.2020
Severín - Malacky
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision about Instigation
Bratislavský Malacky Iný dôvod posudzovania 03.04.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: The action is archived in the competent authority's records
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 10.02.2020