EN | SK | DE | Print


Vážení návštevníci,
ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu. Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu dostal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácií údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

V naliehavých prípadoch je možné požiadať o prednostnú anonymizáciu údajov Vami vybranej akcie a jej sprístupnenie na portáli. Žiadosť o jej sprístupnenie je možné vyplniť TU.

Filter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Name of action Region District List of Activity Last modified date
Oznámenie o strategickom dokumente územný plán obce Kalinovo, Zmena a doplnok č. 3 (upravené)
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 14.07.2020
NOVÉ ČERMANY
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 14.07.2020
Obytný súbor Slnečná pláň, Nitra
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 14.07.2020
IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Trnavský Trnava Infrastructure 14.07.2020
CTPark Nitra - rozšírenie parkovacích miest
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nitra Infrastructure 14.07.2020
Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 14.07.2020
Výroba aminokyselín
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 14.07.2020
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MARTIN – VEĽKÁ HORA, ZMENY A DOPLNKY Č.2
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Decision from screening procedure
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 14.07.2020
STD nádrže na vodu - nové konanie
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Notice of change of proposed activity
Prešovský Poprad Other industrial branches 14.07.2020
Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Vlky
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 14.07.2020
Betliar - Nižná Maša - Pstruhová farma
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Košický Rožňava Polnohospodárska a lesná výroba 13.07.2020
Zemna a doplnok k územnému plánu mesta Šahy č.4
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Nitriansky Banskobystrický Levice Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 13.07.2020
Obytný súbor Panoráma 6
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Košický Košice III Košice IV Infrastructure 13.07.2020
Muehlbauer Nitra – III. Etapa – zmena zdroja tepla
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Nitriansky Nitra Energy industry 13.07.2020
Technológia KTL a práškové lakovanie
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Nitriansky Zlaté Moravce Metallurgical industry 13.07.2020
Výrobno-skladová zóna Zeleneč – Zóna A
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Trnavský Trnava Engineering and electrotechnical industry 13.07.2020
Zmeny a doplnky č,1 Územného plánu obce Vtáčkovce
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Prešovský Košický Prešov Košice - okolie podla § 4, ods. 2 13.07.2020
PZP V. Kostoľany-konverzia uhľovodíkových ložísk geologickej štruktúry Nižná na PZP V. Kostoľany - plynovody
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Trnavský Piešťany Trnava Energy industry 10.07.2020
Obytný komplex Urban Jungle Park
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Košický Košice I Infrastructure 10.07.2020
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 1 10.07.2020
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Notice
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 10.07.2020
Obytná zóna TRINITIS
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Decision from screening procedure
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 10.07.2020
Územný plán obce Lipníky
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State: Public hearing
Prešovský Prešov podla § 4, ods. 1 10.07.2020
Plán likvidácie časti ložiska tehliarskych surovín Ružomberok, rok 2020
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: Preliminary Environmental Study
Žilinský Ružomberok Infrastructure 10.07.2020
Hypermarket - Tvrdošín
Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State: The action is archived in the competent authority's records
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 10.02.2020