Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Logisticko výrobný areál Beckov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 03.02.2023
Čistiareň odpadových vôd Hviezdoslavov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trnavský Dunajská Streda Water management 03.02.2023
Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN - O Lučivná
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 03.02.2023
Rezidencia Dúbravka - Hanulova a BD Hanulova 5/D
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 03.02.2023
Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Prievidza Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 02.02.2023
Územný plán obce Horná Ves, zmeny a doplnky č. 4
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trenčiansky Partizánske Prievidza podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Územný plán obce Chrastné
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 1 02.02.2023
Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Žilinský Liptovský Mikuláš podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a Doplnok č.2 ÚPN -O Nesluša
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Kysucké Nové Mesto podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Klokočov"
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Michalovce podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Skladová hala Charmat, areál vinárskych závodov HUBERT J.E.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Instigation
Trnavský Galanta Iný dôvod posudzovania 02.02.2023
Mobilný odlučovač ropných látok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Žilinský Žilina Infrastructure 02.02.2023
ROZŠÍRENIE REKREAČNÉHO AREÁLU VŔŠKY - TERCHOVÁ
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Žilinský Žilina Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 02.02.2023
Obchodná zóna GLP Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 02.02.2023
Územný plán Obce Trnavá Hora, Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 02.02.2023
Modernizácia dojárne - farma Veľké Hoste
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 02.02.2023
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov TEREX EVQUIP COBRA 290R, PEMAX PLUS, spol. s r.o. Banská Bystrica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Banskobystrický Banská Bystrica Energy industry 02.02.2023
Farma Gabčíkovo – prístavba pôrodne prasníc
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 01.02.2023
Rezidencia Vinohrady – Silvánska, Veltlínska Trenčín
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Trenčiansky Trenčín Infrastructure 01.02.2023
Zber a výkup železných a neželezných kovov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trenčiansky Partizánske Infrastructure 01.02.2023
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Public hearing
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Logistický park Dunajská Streda
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Dunajská Streda Engineering and electrotechnical industry 01.02.2023
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Jablonica
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 01.02.2023
Územný plán obce Lomnička ZaDč.1
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Stará Ľubovňa podla § 4, ods. 2 01.02.2023
Územný plán zóny Martin - Pred Nemocnicou
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Žilinský Martin podla § 4, ods. 2 01.02.2023