EN | SK | DE | Print
Vážení návštevníci,

ospravedlňujeme sa Vám za dočasné stiahnutie dokumentov z už ukončených procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie zverejnených na stránke https://www.enviroportal.sk/. Uisťujeme Vás, že ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje plnenie nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov a že tieto dokumenty sú uchované v evidencii príslušného orgánu.

Dôvodom nie je snaha obmedziť prístup verejnosti k informáciám, ale skutočnosť, že správca portálu obdržal za posledné obdobie množstvo podnetov o tom, že v starých dokumentoch sú uverejnené aj údaje, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Aktuálne pracujeme na urýchlenom odstránení všetkých nedostatkov a po anonymizácii údajov, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, budeme tieto dokumenty postupne opäť sprístupňovať. Vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré je nevyhnutné spracovať, prosíme verejnosť o trpezlivosť.

Vaši administrátori

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Bory bývanie 4A
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 23.10.2019
Sihoť za Váhom I. a II. – likvidácia a rekultivácia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Bytča Tažobný priemysel 23.10.2019
Haniska - zariadenie na zber a úpravu odpadov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Košický Košice - okolie Infrastructure 23.10.2019
Kanalizácia a ČOV, Jarok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Water management 23.10.2019
Rozšírenie areálu firmy JASPLASTIK-SK Nitra, Hala 4, 5
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastructure 23.10.2019
IBV Veľký Slavkov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad Infrastructure 22.10.2019
Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Detva podla § 4, ods. 2 22.10.2019
Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Other industrial branches 22.10.2019
Modernizácia zhodnocovania odpadov s obsahom rozpúšťadiel DETOX
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 22.10.2019
Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 22.10.2019
Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice II Infrastructure 22.10.2019
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rozšírenie výroby spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s."
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Food processing industry 22.10.2019
Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.10.2019
Polyfunkčný komplex NOVÁ CVERNOVKA CENTURY RESIDENCE II. Etapa, časť D,E
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 22.10.2019
IBV Kmeťovo - Viničky
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 22.10.2019
Výrobný závod MANZ Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/V - rozšírenie areálu
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Engineering and electrotechnical industry 21.10.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Obce Selice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Šaľa podla § 4, ods. 1 21.10.2019
Hospodársky dvor Malé Chlievany - farma pre dojnice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Polnohospodárska a lesná výroba 21.10.2019
Územný plán obce Krakovany - Zmeny a doplnky 13/2018
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 2 21.10.2019
Územný plán obce Hviezdoslavov – Zmeny a doplnky č. 05/2019
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 2 21.10.2019
Zariadenie na zber odpadov a mechanické spracovanie starých vozidiel IVSTA recycling
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Trnava Infrastructure 21.10.2019
Výrobno-skladovacia budova Müller Textiles, PZ Myslina – IV.etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Other industrial branches 21.10.2019
Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 86/2019
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 21.10.2019
Bytové domy, Kubániho ulica, Zvolen
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Zvolen Infrastructure 21.10.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je uchovaná v evidencii príslušného orgánu
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 18.07.2019