Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBCHODNÉHO DOMU NA POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 24.05.2022
Sklad odpadových batérií a akumulátorov - Podunajské Biskupice
Legislation: 24/2006 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 24.05.2022
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Dolný Kubín Metallurgical industry 24.05.2022
Kremácia domácich zvierat
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Banskobystrický Banská Bystrica Polnohospodárska a lesná výroba 24.05.2022
Inovatívna technológia recyklácie PET odpadov Banská Bystrica - navýšenie kapacity a prístavba haly
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastructure 24.05.2022
CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Environmental Impact Statement
Trnavský Trnava Infrastructure 24.05.2022
Územný plán obce Smižany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Prešovský Košický Levoča Rožňava Spišská Nová Ves podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Huncovce – upravený návrh február 2022
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 24.05.2022
Veterný park Horná Kráľová – Hájske
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trnavský Nitriansky Galanta Nitra Šaľa Energy industry 24.05.2022
Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky č. 19
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice I Košice II Košice III Košice IV podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Gelnica na roky 2022-2028
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Gelnica podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Trnava Energy industry 24.05.2022
Pokračovanie v banskej činnosti podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania ložiska,, lokalita Mútnik, Hnúšťa na roky 2024-2053
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Rimavská Sobota Tažobný priemysel 24.05.2022
Operačný program Slovensko
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 24.05.2022
Stavebné úpravy a udržiavacie práce potrubných rozvodov na Etylénovej jednotke
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 24.05.2022
Filtračné a analyzačné technológie pre zhodnocovanie odpadových olejov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Žilinský Žilina Infrastructure 24.05.2022
Polyfunkčný komplex BKD Demänová
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 24.05.2022
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať
Košický Trebišov Infrastructure 24.05.2022
Hotel Čerešne (Čerešne 3), Parkovisko Polianky a Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 24.05.2022
„Obytná skupina Slnovrat“ (Zemné)
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 24.05.2022
Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Sobrance Transport and telecommunications 24.05.2022
Cesta I/61 Bratislava - Senec (zmena č. 1)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava II Bratislava III Senec Transport and telecommunications 24.05.2022
TZB produkt - AREÁL PREVÁDZKY TREBATICE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Piešťany Infrastructure 23.05.2022
Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Košická Polianka
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 23.05.2022
Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 09
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Senica podla § 4, ods. 1 23.05.2022