Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Print


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Performing an advanced search

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Name of action Region District List of Activity Last modified date
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Tichý Potok
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Levoča Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2023
Investície do ŽV – pružný vak na uskladnenie hnojovky
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Lučenec Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2023
Územný plán obce Žlkovce - Zmeny a doplnky 04/2023
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 22.09.2023
Rozšírenie bioplynovej stanice Huncovce o biometánovú stanicu
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Prešovský Kežmarok Energy industry 22.09.2023
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Šarišské Michaľany
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Prešovský Prešov Sabinov podla § 4, ods. 2 22.09.2023
Zariadenie na zber a spracovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel v areáli závodu Istrochem, a. s. Bratislava - Nové Mesto
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 22.09.2023
Lyžiarske stredisko Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Lanová dráha Čučoriedky - modernizácia technologického zariadenia a zmena umiestnenia
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the statement: Another reason of the a statement termination
Prešovský Poprad Polnohospodárska a lesná výroba 22.09.2023
Zmeny 07/2023 Územného plánu obce Trakovice
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 21.09.2023
Skládka odpadov – Nána, 1. stavba, I. etapa, 1. a 2. časť, SO-30 Rekultivácia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 21.09.2023
Parkovací dom Wolkrova, Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 21.09.2023
Logistická hala Gama
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Senec Infrastructure 21.09.2023
Parkovací dom- Saratovská Bratislava
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 21.09.2023
Prístavba výrobnej haly Adhex Technologies Slovakia
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Bratislavský Senec Other industrial branches 21.09.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Rimavská Sobota
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 21.09.2023
„Územný plán obce Kamenica nad Hronom“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Scope of Assessment
Nitriansky Nové Zámky podla § 4, ods. 1 21.09.2023
Územný plán zóny Ostredky, mestská časť Bratislava - Ružinov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Decision from screening procedure
Bratislavský Bratislava II podla § 4, ods. 2 21.09.2023
Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Other industrial branches 21.09.2023
Územný plán zóny Senec – Margovo pole
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Final record
Bratislavský Senec Infrastructure 21.09.2023
„Kopčianska – Technická infraštruktúra“ „Kopčianska – Zokruhovanie sietí“ „Kopčianska – Infraštruktúra Nová Bratská“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Akcia je ukončená v procese EIA
Bratislavský Bratislava V Infrastructure 21.09.2023
Rozšírenie areálu ČS PL SHELL Bidovce
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Decision from screening procedure
Košický Košice - okolie Infrastructure 21.09.2023
„Rekonštrukcia farmy dojníc – Rybárova farma“
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 21.09.2023
Centrum zhodnocovania odpadov, 2. etapa
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Scope of Assessment
Bratislavský Senec Infrastructure 21.09.2023
Areál ustajnenia a výcvik koní, Zohor
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Preliminary Environmental Study
Bratislavský Malacky Purpose-design facilities for sport, recreation and tourism 20.09.2023
Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Brehov
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
State of the statement: Notice
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 20.09.2023
Križovatka R1 Nitra, juh - Čermáň
Legislation: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
State of the statement: Notice of change of proposed activity
Nitriansky Nitra Transport and telecommunications 20.09.2023