EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Modernizácia závlahového detalu . širokozáberové lineárne zavlažovače
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Topoľčany Polnohospodárska a lesná výroba 21.02.2019
Zmeny a doplnky č.4 Územný plán mesta Trebišov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 21.02.2019
Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stará Ľubovňa Food processing industry 20.02.2019
Uzavretie a rekultivácia skládky „SKLÁDKA TKO RISŇOVCE, I., II. a III. ETAPA“ II. a III. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastructure 20.02.2019
Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov-Nitra-Šuranská
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastructure 20.02.2019
Mikuláš – závlaha pozemkov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Nové Zámky Polnohospodárska a lesná výroba 20.02.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 20.02.2019
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Final record
Trnavský Dunajská Streda Transport and telecommunications 20.02.2019
Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Public hearing
Trenčiansky Partizánske Infrastructure 20.02.2019
OBCHODNÉ CENTRUM V DUNAJSKEJ STREDE
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 20.02.2019
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Malá Ida
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.02.2019
Logistické centrum Malý Šariš - 4.etapa - parkovisko
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Prešov Infrastructure 20.02.2019
Parkovisko – Ulica Kpt. Nálepku Liptovský Mikuláš
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Liptovský Mikuláš Infrastructure 20.02.2019
MAKFOOTBALLARENA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava V Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.02.2019
Územný plán obce Mojš
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 19.02.2019
Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská Košice-Šaca
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice II Infrastructure 19.02.2019
Protipovodňové opatrenia Pusté Úľany – Pekná ulica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta Water management 19.02.2019
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice I Infrastructure 19.02.2019
Distribučno-veľkoobchodné centrum, KL Park – Galanta – II. etapa, Zmena 1/2018
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infrastructure 19.02.2019
Oznámenie o strategickom dokumente, Uzemnom pláne obce Malachov, Zmeny a doplnky č. 6
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 1 19.02.2019
IBV Šurabová - Zakvášov, predĺženie ochrannej hrádze
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Považská Bystrica Water management 18.02.2019
Pri rybníku
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 18.02.2019
IBV Lehnice - Sása
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 18.02.2019
Územný plán obce Drábsko, Zmeny a doplnky č. 5
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Brezno podla § 4, ods. 1 15.02.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 12.02.2019