EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
RR I. etapa, časť A
Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava III Infrastructure 26.06.2019
Výrobňa asfaltových zmesí na lokalite Veľké Úľany - Nový dvor
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Galanta Industry of building materials 26.06.2019
Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov, návrh
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Public hearing
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 1 26.06.2019
BPS Bátka
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastructure 26.06.2019
Vstupný priestor do výrobnej haly
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Other industrial branches 26.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Komárno
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Infrastructure 26.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov - Veľký Meder, Okočská cesta
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 26.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov-Nitra, Pražská
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infrastructure 26.06.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Sečovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Navýšenie výrobných kapacít
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Wood-processing, cellulose and paper industry 25.06.2019
Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Košický Michalovce Infrastructure 25.06.2019
Cesta I/64 Komárno, obchvat
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Transport and telecommunications 25.06.2019
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu Čaňa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jurkova Voľa na roky 2019-2025“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Šaľa Infrastructure 25.06.2019
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Infrastructure 25.06.2019
Zmena a doplnok k územnému olánu mesta Levice č. 18
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 25.06.2019
Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Lučivná
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 25.06.2019
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Engineering and electrotechnical industry 25.06.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územneho plánu zóny Zelená Vodfa v Novom Meste nad Váhom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Pezinok Industry of building materials 25.06.2019
Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Wood-processing, cellulose and paper industry 25.06.2019
Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Hlohovec Infrastructure 24.06.2019
Projekt protipovodňovej ochrany obce Drietoma
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Trenčín Water management 24.06.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 07.06.2019