EN | SK | DE | Print

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Projekt poľnohospodárskej rekultivácie k.ú. Tomášov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Senec Infrastructure 22.08.2019
Protipovodňové opatrenie IBV Horné Ozorovce
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Water management 22.08.2019
Modernizácia obaľovne asfaltových zmesí Zbudza
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Košický Michalovce Industry of building materials 22.08.2019
Kovošrot PCH-Metal, k. ú. Trnava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastructure 22.08.2019
Polyfunkčný objekt STARÉ GRUNTY
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastructure 22.08.2019
Zmeny a doplnky 04/2019 Územného plánu obce Lošonec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 22.08.2019
Lokalita B1 – Záhumenské, IBV 27 RD + 14 RD, Križovany nad Dudváhom
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastructure 22.08.2019
Územný plán obce Medzibrodie nad Oravou - Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Žilinský Dolný Kubín podla § 4, ods. 2 22.08.2019
Obytná zóna Trnava – Cukrovar, 1. etapa
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Infrastructure 22.08.2019
Prístavba haly Novares Slovakia Automotive s.r.o., k. ú. Zavar
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Other industrial branches 22.08.2019
Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Public hearing
ESPOO dohovor: 3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu. - výlučne na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste ako boli vyprodukované.
Strana pôvodu: Slovakia
Dotknutá strana: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko,
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energy industry 22.08.2019
Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 21.08.2019
Zariadenie na produkciu argónu.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie vo veci podnetu
Nitriansky Šaľa Other industrial branches 21.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beňadikovce na roky 2019-2025“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 21.08.2019
Factory in Factory – závod v závode v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Engineering and electrotechnical industry 21.08.2019
Zariadenie na zber, zhodnocovanie odpadov, výkup kovového odpadu, farebných kovov a odpadu z papiera a lepenky
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Gelnica Infrastructure 21.08.2019
Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Žilinský Tvrdošín Infrastructure 21.08.2019
Areál Zdroje Zeme Horný Jatov
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Šaľa Infrastructure 21.08.2019
Zavedenie zásadnej inovácie výrobných procesov spoločnosti AGRO TAMI, a.s.
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Food processing industry 21.08.2019
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Korejovce na roky 2019-2025“
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Program odpadového hospodárstva obce Cífer na roky 2016 - 2020
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v lome Slanec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Košický Košice - okolie Tažobný priemysel 20.08.2019
Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 20.08.2019
Vikartovce - protipovodňová záchytná nádrž
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Water management 20.08.2019
Budova pre obchod a služby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Banskobystrický Žarnovica Infrastructure 18.07.2019