Filter

from
to
from
to
Dendrological information
Reset
Export do excelu
Registration number Name Slovak name of taxon Scientific name of taxon Region District Cadastral area Organization unit of the Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic
S 367 Dub v Rudlove dub letný Quercus robur L. Prešovský Vranov nad Topľou Rudlov RCOP v Prešove
S 369 Tis v Nižnom Hrabovci tis obyčajný Taxus baccata L. Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 359 Jaseň pri Angeline jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 363 Univerzitná sofora sofora japonská Sophora japonica L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 360 Platany na Veterine platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Košice I Severné Mesto RCOP v Prešove
S 361 Ginko na Masarykovej ulici ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 406 Topoľ biely v Mestskom parku topoľ biely Populus alba L. Košický Košice I Stredné Mesto RCOP v Prešove
S 362 Šačianske tisy tis obyčajný Taxus baccata L. Košický Košice II Šaca RCOP v Prešove
S 352 Sekvojovec mamutí v Slanci sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Košický Košice - okolie Slanec RCOP v Prešove
S 353 Pagaštan konský v Rozhanovciach pagaštan konský Aesculus hipocastanum L. Košický Košice - okolie Rozhanovce RCOP v Prešove
S 357 Lipa malolistá v Hutníkoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Sokoľany RCOP v Prešove
S 131 Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 304 Hruška pod Baranovom hruška planá Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Banskobystrický Banská Bystrica Kostiviarska Správa NP Nízke Tatry
S 16 Korvínova lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Slovenská Ľupča Správa NP Nízke Tatry
S 133 Lipa v Motyčkách lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 132 Skupina líp pri kostole v Motyčkách lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Motyčky Správa NP Nízke Tatry
S 233 Novolipnický platan platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Bratislavský Senec Nová Lipnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 239 Dub v Kostolnej Gale dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Kostolná Gala Správa CHKO Dunajské luhy
S 249 Dub v Michale na Ostrove dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Michal na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 251 Dub letný v Mliečanoch dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Mliečany Správa CHKO Dunajské luhy
S 250 Dub letný v Lehnicich dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Veľký Lég Správa CHKO Dunajské luhy
S 248 Dub v Hornom Mýte dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Horné Mýto Správa CHKO Dunajské luhy
S 240 Koelreuterie v Hubiciach jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. Trnavský Dunajská Streda Hubice Správa CHKO Dunajské luhy
S 247 Platany v Blatnej na Ostrove platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Blatná na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 246 Platany v Nekyje na Ostrove platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Nekyje na Ostrove Správa CHKO Dunajské luhy
S 159 Dub v Sečiankach dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 277 Brest v Balogu nad Ipľom brest väzový Ulmus laevis Pall. Banskobystrický Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 281 Tis v Modrom Kameni tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 278 Oskoruša v Hrušove jarabina oskorušová Sorbus domestica L. Banskobystrický Veľký Krtíš Hrušov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 279 Topoľ v Selešťanoch topoľ čierny Populus nigra L. Banskobystrický Veľký Krtíš Záhorce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 280 Lipy v Dačovom Lome lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Veľký Krtíš Horný Dačov Lom Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 158 Gaštany v Príbelciach gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Príbelce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 157 Gaštany na Judinom vrchu gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 287 Štúrovské platany platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Nové Zámky Štúrovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 429 Orechy vo Veľkom lese orech čierny Juglans nigra L. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 426 Tankošský cer dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Nové Zámky Pozba Správa CHKO Dunajské luhy
S 427 Biela samota lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Nové Zámky Trávnica Správa CHKO Dunajské luhy
S 430 Lipy pri Radave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Nové Zámky Hul Správa CHKO Dunajské luhy
S 288 Šurianska paulovnia paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 265 Maklúra pomarančová maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. Nitriansky Nové Zámky Šurany Správa CHKO Dunajské luhy
S 164 Topoľ čierny v Nededi topoľ čierny Populus nigra L. Nitriansky Šaľa Neded Správa CHKO Dunajské luhy
S 163 Lipa malolistá v Šali lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Šaľa Šaľa Správa CHKO Dunajské luhy
S 451 Lipa v obci Kojšov lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Gelnica Kojšov Správa NP Slovenský raj
S 452 Lipa v Gelnici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Gelnica Gelnica Správa NP Slovenský raj
S 356 Lipa malolistá vo Veľkoidanskom parku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Veľká Ida Správa NP Slovenský kras
S 355 Dve lipy malolisté v Rešici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Košice - okolie Rešica Správa NP Slovenský kras
S 354 Vŕba biela v Čečejovciach vŕba biela Salix alba L. Košický Košice - okolie Čečejovce Správa NP Slovenský kras
S 341 Buk v Rožňave buk lesný Fagus sylvatica L. Košický Rožňava Rožňava Správa NP Slovenský kras
S 340 Dub v Joviciach dub letný Quercus robur L. Košický Rožňava Jovice Správa NP Slovenský kras
S 339 Duby v Krásnohorskom Podhradí dub letný Quercus robur L. Košický Rožňava Krásnohorské Podhradie Správa NP Slovenský kras
S 338 Lipy v Kováčovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Kováčová Správa NP Slovenský kras
S 337 Lipy v Rochovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Rochovce Správa NP Slovenský kras
S 336 Lipy v Rudnej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Rudná Správa NP Slovenský kras
S 335 Lipa v Silici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Silica Správa NP Slovenský kras
S 333 Lipy v Štítniku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Rožňava Štítnik Správa NP Slovenský kras
S 459 Dub v Pustom Mlyne dub letný Quercus robur L. Trnavský Senica Cerová-Lieskové Správa CHKO Záhorie
S 450 Osuská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trnavský Senica Osuské Správa CHKO Záhorie
S 428 Radimovské lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Skalica Radimov Správa CHKO Záhorie
S 412 Dub na Moravskej ceste dub letný Quercus robur L. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 424 Lipa pri Múzeu Prvej SNR lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 401 Lipa u Belanských lipa veľkolistá srdcovitolistá Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid. Trenčiansky Myjava Turá Lúka Správa CHKO Záhorie
S 409 Myjavská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Trenčiansky Myjava Myjava Správa CHKO Záhorie
S 204 Lipa v Štiavniku lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Kysuce
S 78 Lipy pri kostole v Čadci lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Čadca Správa CHKO Kysuce
S 79 Lipy v Turzovke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Čadca Turzovka Správa CHKO Kysuce
S 18 Brest u Papaji brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 47 Duby na Trojačke dub zimný Quercus petrea (Matt.)Liebl. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 83 Lipy u Beloni lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Makov Správa CHKO Kysuce
S 82 Lipy u Kanderov lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. Žilinský Čadca Stará Bystrica Správa CHKO Kysuce
S 19 Lipa pri Kysuckom Novom Meste lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 80 Lipy na Litovelskej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce
S 81 Lipy pod Vrchom lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Rudinka Správa CHKO Kysuce
S 84 Lipy na Kopaniciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Rudinka Správa CHKO Kysuce
S 91 Hadí smrek v Nesluši smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst v. cranstonii Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 85 Topoľ u Ondruškov topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 90 Lipa na Šindelnej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Nesluša Správa CHKO Kysuce
S 89 Topole v Radoli topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Kysucké Nové Mesto Radoľa Správa CHKO Kysuce
S 88 Lipa v Pažitiach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Lopušné Pažite Správa CHKO Kysuce
S 87 Lipy na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov Správa CHKO Kysuce
S 86 Lipa pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Kysucké Nové Mesto Snežnica Správa CHKO Kysuce
S 56 Duglaska v Starej Kremničke duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Banskobystrický Žiar nad Hronom Stará Kremnička Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 480 Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi sofora japonská Sophora japonica Bratislavský Bratislava IV Devínska Nová Ves Správa CHKO Dunajské luhy
S 481 Dub letný v Dunajskej Lužnej dub letný Quercus robur Bratislavský Senec Jánošíková Správa CHKO Dunajské luhy
S 482 Baza pri katolíckom gymnáziu baza čierna Sambucus nigra Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 483 Topole v Dolnej Strehovej topoľ biely Populus alba Banskobystrický Veľký Krtíš Horná Strehová Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 484 Gaštany v Ratkovskom Bystrom gaštan jedlý Castanea sativa Banskobystrický Revúca Ratkovské Bystré Správa NP Muránska planina
S 485 Topoľ sivý pod Perpešom topoľ sivý Populus x canescens Banskobystrický Revúca Gemerská Ves Správa NP Muránska planina
S 486 Modranské oskoruše jarabina oskorušová Sorbus domestica Bratislavský Pezinok Modra Správa CHKO Malé Karpaty
S 487 Fándlyho jabloň jabloň domáca Malus domestica Trnavský Trnava Naháč Správa CHKO Malé Karpaty
S 488 Duby v bažantnici dub letný Quercus robur Nitriansky Nové Zámky Palárikovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov borovica čierna Pinus nigra Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 492 Javor v Osturni javor horský Acer pseudoplatanus Prešovský Kežmarok Osturňa Správa Pieninského NP
S 494 Smrekovec na Slanej Vode smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Námestovo Oravská Polhora Správa CHKO Horná Orava
S 495 Oskoruša v Devíne jarabina oskorušová Sorbus domestica Bratislavský Bratislava IV Devín Správa CHKO Dunajské luhy
S 496 Dolnolovčický brestovec brestovec západný Celtis occidentalis Trnavský Trnava Dolné Lovčice Správa CHKO Malé Karpaty
S 497 Piešťanské topole topoľ čierny Populus nigra Trnavský Piešťany Piešťany Správa CHKO Malé Karpaty
S 499 Grinavský topoľ topoľ čierny Populus nigra Bratislavský Pezinok Grinava Správa CHKO Malé Karpaty
S 500 Pagaštan v Hrabušiciach pagaštan konský Aesculus hippocastanum Košický Spišská Nová Ves Hrabušice Správa NP Slovenský raj
S 501 Borovica v Spišskom Štvrtku borovica lesná Pinus sylvestris Prešovský Levoča Spišský Štvrtok Správa NP Slovenský raj
S 502 Lipa v Spišskom Bystrom lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Poprad Spišské Bystré Správa Tatranského NP
S 503 Mazgalická lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Prešovský Svidník Dlhoňa Správa CHKO Východné Karpaty
S 504 Skalniansky jaseň jaseň štíhly Fraxinus excelsior Prešovský Svidník Vyšná Pisaná Správa CHKO Východné Karpaty
S 154 Gaštan v Modrom Kameni gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 156 Gaštany na Krakorovom vrchu gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Veľký Krtíš Modrý Kameň Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 155 Dub pri Dolných Strhároch dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Veľký Krtíš Dolné Strháre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 448 Beňadická lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Žarnovica Hronský Beňadik Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 421 Brekyňa na Sitárovom vrchu jarabina brekyňová Sorbus torminalis (L.) Crantz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 449 Hodrušský gaštan gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Žarnovica Banská Hodruša Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 422 Hruška zelienka hruška obyčajná Pyrus communis L. emend Burgsd. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 54 Ľaliovník v Novej Bani ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 59 Lipa v Novej Bani lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 420 Lipy na Kyslej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žarnovica Dolné Hámre Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 438 Pusztelnikov brečtan brečtan popínavý Hedera helix L. Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 148 Sekvojovec na cintoríne sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 423 Sekvojovec na Feriancovom rígli sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 60 Sekvojovce na Salašisku sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 58 Sekvojovec na Voznici sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Voznica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 57 Sekvojovec pri Zvoničke sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žarnovica Nová Baňa Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 52 Dub v Kremnici dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 147 Dub pri Lutile dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Lutila Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 295 Lipa v Kremnici-Staré Piargy lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 294 Lipa v Kremnici - Leopold Šachta lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 293 Sekvoja obrovská sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 55 Tisy v Kremnici tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Kremnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 292 Wilckensové pamätné stromy javor mliečny Acer platanoides L. Banskobystrický Žiar nad Hronom Repište Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 445 Lipa trinitárov v Ilave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Ilava Ilava Správa CHKO Strážovské vrchy
S 66 Tuja v Klobušiciach tuja riasnatá Thuja plicata D.Don exL.amb Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 442 Klobušický javor javor cukrový Acer saccharinum L. Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 446 Klobušické platany platan západný Platanus occidentalis L. Trenčiansky Ilava Klobušice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 67 Jaseň v Zliechove jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Trenčiansky Ilava Zliechov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 75 Tisy v Pruskom tis obyčajný Taxus baccata L. Trenčiansky Ilava Pruské Správa CHKO Strážovské vrchy
S 68 Hrab v Bohuniciach hrab obyčajný Carpinus betulus L. Trenčiansky Ilava Bohunice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 312 Bolešovský brest brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Trenčiansky Ilava Bolešov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 74 Lipa v Borčiciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Ilava Borčice Správa CHKO Strážovské vrchy
S 69 Lipa v Dolnom Lieskovom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Dolný Lieskov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 439 Praznovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Praznov Správa CHKO Strážovské vrchy
S 444 Kvašovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Považská Bystrica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 433 Jasenická lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Jasenica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 440 Hatnianska lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Považská Bystrica Hatné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 73 Dolnomarikovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Dolná Mariková Správa CHKO Strážovské vrchy
S 441 Domanižské lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Považská Bystrica Domaniža Správa CHKO Strážovské vrchy
S 435 Pružinské stromy javor horský Acer pseudoplatanus L. Trenčiansky Považská Bystrica Pružina Správa CHKO Strážovské vrchy
S 72 Tuja v Mednom tuja riasnatá Thuja plicata D.Don ex L. Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 71 Ginko v Mednom ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Púchov Medné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 70 Lipa v Lednických Rovniach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Púchov Lednické Rovne Správa CHKO Strážovské vrchy
S 434 Zborské lipy lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Púchov Zbora Správa CHKO Strážovské vrchy
S 171 Stromy v Bytči javor mliečny Acer platanoides L. Žilinský Bytča Veľká Bytča Správa CHKO Strážovské vrchy
S 210 Lipy v Bytči - Hliníku lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Bytča Hliník nad Váhom Správa CHKO Strážovské vrchy
S 209 Lipa v Hvozdnici lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Bytča Hvozdnica Správa CHKO Strážovské vrchy
S 172 Lipy v Kotešovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Bytča Kotešová Správa CHKO Strážovské vrchy
S 173 Lipy v Súľove lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Bytča Súľov-Hradná Správa CHKO Strážovské vrchy
S 207 Buk v Štiavniku buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Bytča Štiavnik Správa CHKO Strážovské vrchy
S 206 Buky vo Veľkom Rovnom buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Bytča Veľké Rovné Správa CHKO Strážovské vrchy
S 205 Lipy v Čičmanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Čičmany Správa CHKO Strážovské vrchy
S 20 Lipa oproti budove kultúrneho strediska lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Správa CHKO Horná Orava
S 24 Radlinského jaseň jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Dolný Kubín Správa CHKO Horná Orava
S 23 Smrekovec na cintoríne smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Žilinský Dolný Kubín Chlebnice Správa CHKO Horná Orava
S 21 Lipy pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 22 Duby pred budovou detskej ambulancie dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 25 Jaseň pri kaštieli jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Istebné Správa CHKO Horná Orava
S 41 Tuja pri dome č. 72, na ul. Krivô tuja západná Thuja occidentalis L. Žilinský Dolný Kubín Krivá Správa CHKO Horná Orava
S 26 Skupina líp pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Leštiny Správa CHKO Horná Orava
S 35 Lipa pri rodinnom dome lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Malý Bysterec Správa CHKO Horná Orava
S 34 Dub pri kaštieli dub letný Quercus robur L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 33 Buk pri kaštieli buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Dolný Kubín Mokraď Správa CHKO Horná Orava
S 32 Topoľ pri SOU topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 31 Topoľ na nábreží pri parkovisku topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Dolný Kubín Oravský Podzámok Správa CHKO Horná Orava
S 30 Lipa pri budove lesnej správy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 29 Jasen pri budove lesnej správy jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Žilinský Dolný Kubín Párnica Správa CHKO Horná Orava
S 28 Lipa na cintoríne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Pokryváč Správa CHKO Horná Orava
S 27 Lipa pri evanjelickom kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Veličná Správa CHKO Horná Orava
S 40 Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Dolný Kubín Zábrež Správa CHKO Horná Orava
S 106 Lipa v Ďuricovom sade lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Anna Správa Tatranského NP
S 46 Lipa v Matiašovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 108 Borovica v Matiašovciach borovica limbová Pinus cembra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 107 Topoľ v L. Mikuláši - na Nicovô topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Správa Tatranského NP
S 109 Lipa v Ondrašovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Ondrašová Správa Tatranského NP
S 125 Dub v Prosieku dub letný Quercus robur L. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 110 Lipa v Liptovských Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 124 Lipy v Lipt. Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 111 Lipa v Liptovských Matiašovciach lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 141 Skupina 3 líp v Trstenom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Trstené Správa Tatranského NP
S 123 Lipa v Smrečanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Smrečany Správa Tatranského NP
S 112 Lipa pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 122 Prosiek - lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek Správa Tatranského NP
S 142 Lipy v Liptovskom Trnovci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovský Trnovec Správa Tatranského NP
S 457 Matiašovský topoľ topoľ čierny Populus nigra L. Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovské Matiašovce Správa Tatranského NP
S 138 Lipa v Ľubochni pri Kollárovom dome lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 113 Brest pri kaštieli Mitošiny brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Ružomberok Bešeňová Správa Tatranského NP
S 121 Lipa v Madočanoch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Madočany Správa Tatranského NP
S 120 Lipa v Ivachnovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Ivachnová Správa Tatranského NP
S 119 Lipa v Ivachnovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Ružomberok Ivachnová Správa Tatranského NP
S 118 Lipa v Stankovanoch pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Stankovany Správa Tatranského NP
S 117 Lipa v Stankovanoch pri ObÚ lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Stankovany Správa Tatranského NP
S 143 Lipy v Hrbôltovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Hrboltová Správa Tatranského NP
S 139 Lipová alej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Ružomberok Ľubochňa Správa NP Veľká Fatra
S 458 Liskovská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Ružomberok Lisková Správa Tatranského NP
S 39 Lipy na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Horný Štefanov Správa CHKO Horná Orava
S 38 Skupina líp pri budove galérie M. Medveckej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Medvedzie Správa CHKO Horná Orava
S 37 Lipa pri býv. pivovare lipa veľkolistá Tilia platyphollos Scop. Žilinský Tvrdošín Podbiel Správa CHKO Horná Orava
S 36 Lipa pri pošte lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Tvrdošín Tvrdošín Správa CHKO Horná Orava
S 94 Santovská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Nitriansky Levice Santovka Správa CHKO Ponitrie
S 97 Dub letný - Medvecké dub letný Quercus robur L. Nitriansky Levice Tekovské Lužany Správa CHKO Ponitrie
S 95 Dub letný v parku dub letný Quercus robur L. Nitriansky Levice Vozokany nad Hronom Správa CHKO Ponitrie
S 53 Tisovec dvojradový tisovec dvojradový Taxodium distichum L. Nitriansky Levice Želiezovce Správa CHKO Ponitrie
S 135 Lipa v Dolných Štitároch lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Nitra Dolné Štitáre Správa CHKO Ponitrie
S 455 Lipy Eugena Suchoňa lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Poprad Štrba Správa Tatranského NP
S 479 Stromy v obci Batizovce lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Poprad Batizovce Správa Tatranského NP
S 393 Moruša v Tibave moruša biela Morus alba L. Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 399 Platan v Tibave platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Sobrance Tibava Správa CHKO Vihorlat
S 400 Platan v Krčave platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Sobrance Krčava Správa CHKO Vihorlat
S 346 Ginko v Humennom ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 348 Dub v Humennom dub sivý Quercus pedunculiflora K.Koch Prešovský Humenné Humenné Správa CHKO Východné Karpaty
S 349 Lipa v Kamenici nad Cirochou lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 351 Platan v Udavskom platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Prešovský Humenné Udavské Správa CHKO Východné Karpaty
S 368 Topoľ v Nižnej Sitnici topoľ sivý Populus x canescens (Aiton) Sm. Prešovský Humenné Nižná Sitnica Správa CHKO Východné Karpaty
S 350 Platan v Kamenici nad Cirochou platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Prešovský Humenné Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty
S 347 Topoľ v Oľke topoľ sivý Populus x canescens (Aiton) Sm. Prešovský Medzilaborce Nižná Oľka Správa CHKO Východné Karpaty
S 317 Čelovský dub dub letný Quercus robur L. Prešovský Prešov Čelovce RCOP v Prešove
S 116 Javor v Ružomberku pod Tichým javor mliečny Acer platanoides L. Žilinský Ružomberok Ružomberok Správa NP Nízke Tatry
S 372 Baranovské duby dub cerový Quercus cerris L. Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 407 Prešovský platan platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Prešov Prešov RCOP v Prešove
S 318 Lipanská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Sabinov Lipany RCOP v Prešove
S 321 Sekvoja v Uzovskom Šalgove sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Prešovský Sabinov Uzovský Šalgov RCOP v Prešove
S 408 Duby v Pečovskej Novej Vsi dub letný Quercus robur L. Prešovský Sabinov Pečovská Nová Ves RCOP v Prešove
S 388 Lipa v Miňovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Miňovce RCOP v Prešove
S 389 Lipa v Brezničke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Breznička RCOP v Prešove
S 405 Lipa malolistá v Suchej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Stropkov Suchá Správa CHKO Východné Karpaty
S 387 Dub letný vo Svidníku dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 377 Lipa malolistá vo Svidníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Svidník RCOP v Prešove
S 378 Lipy vo Vyšnej Jedľovej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Vyšná Jedľová RCOP v Prešove
S 385 Dub v Hunkovciach dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Hunkovce Správa CHKO Východné Karpaty
S 384 Lipy v Roztokoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Roztoky Správa CHKO Východné Karpaty
S 382 Duby v Krajnom Čiernom dub letný Quercus robur L. Prešovský Svidník Krajné Čierno Správa CHKO Východné Karpaty
S 381 Lipa v Belejovciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Belejovce RCOP v Prešove
S 93 Paulovnia plstnantá paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Nitriansky Levice Levice Správa CHKO Ponitrie
S 98 Plavovozokanská hruška hruška obyčajná Pyrus communis L. Nitriansky Levice Plavé Vozokany Správa CHKO Ponitrie
S 134 Brest vo Veľkej doline brest väzový Ulmus laevis Pall. Nitriansky Nitra Veľká Dolina Správa CHKO Ponitrie
S 284 Dub cerový Hrušovany dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Topoľčany Hrušovany Správa CHKO Ponitrie
S 254 Sekvoja Horňany sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Nitriansky Topoľčany Práznovce Správa CHKO Ponitrie
S 136 Dub v Hostí dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Zlaté Moravce Hostie Správa CHKO Ponitrie
S 137 Platan v Zlatých Moravciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Zlaté Moravce Zlaté Moravce Správa CHKO Ponitrie
S 472 Velčické cery dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Zlaté Moravce Velčice Správa CHKO Ponitrie
S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská Sophora japonica Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá Betula papyrifera Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 221 Dub na Moyzesovej ulici dub letný Quercus robur Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká Pinus strobus Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný Platanus occidentalis Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá Betula pendula Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý Quercus dalechampii Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý Castanea sativa Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly Fraxinus excelsior Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá Abies concolor Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 245 Stromy vo Vojke dub letný Quercus robur L. Trnavský Dunajská Streda Vojka nad Dunajom Správa CHKO Dunajské luhy
S 244 Platany v Okoči platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Dunajská Streda Okoč Správa CHKO Dunajské luhy
S 243 Topoľ čierny v Šamoríne topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Dunajská Streda Šamorín Správa CHKO Dunajské luhy
S 285 Dub na Podzámskej ulici dub letný Quercus robur L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 242 Topoľ čierny v Topoľníkoch topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Dunajská Streda Dolné Topoľníky Správa CHKO Dunajské luhy
S 241 Lipy vo Vrakúni lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Dunajská Streda Vrakúň Správa CHKO Dunajské luhy
S 168 Pagaštan konský v Gáni pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Trnavský Galanta Gáň Správa CHKO Dunajské luhy
S 169 Platan vychodný v Jelke platan východný Platanus orientalis L. Trnavský Galanta Jelka Správa CHKO Dunajské luhy
S 170 Topoľ čierny v Kajale topoľ čierny Populus nigra L. Trnavský Galanta Kajal Správa CHKO Dunajské luhy
S 167 Lipa v Pustých Úľanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Galanta Pusté Úľany Správa CHKO Dunajské luhy
S 161 Platany v Sládkovičove platan východný Platanus orientalis L. Trnavský Galanta Sládkovičovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 162 Dub letný v Štrkovci dub letný Quercus robur L. Trnavský Galanta Šoporňa Správa CHKO Dunajské luhy
S 263 Platanová aleja v Komárne platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Komárno Komárno Správa CHKO Dunajské luhy
S 264 Orech čierny pri Mudroňove orech čierny Juglans nigra L. Nitriansky Komárno Mudroňovo Správa CHKO Dunajské luhy
S 289 Hruška v Berku hruška obyčajná Pyrus communis L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 286 Duby v Berku dub letný Quercus robur L. Nitriansky Nové Zámky Nové Zámky Správa CHKO Dunajské luhy
S 255 Urpínska alej agát biely Robinia pseudoacacia L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 203 Lipy v Nezbudskej Lúčke lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Nezbudská Lúčka Správa NP Malá Fatra
S 202 Lipa v Paštinej Závade lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Paština Závada Správa NP Malá Fatra
S 201 Lipa v Rajci lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Rajec Správa NP Malá Fatra
S 200 Brest v Rajeckej Lesnej brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 403 Sládkovičova lipa v Radvani lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Bystrica Radvaň Správa CHKO Poľana
S 199 Lipy v Rajeckej Lesnej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Rajecká Lesná Správa NP Malá Fatra
S 272 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 42 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 43 Lipa na súkromnom pozemku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Oravské Veselé Správa CHKO Horná Orava
S 45 Lipa na cintoríne lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 44 Brest na súkromnom pozemku brest horský Ulmus glabra L. Žilinský Námestovo Rabčice Správa CHKO Horná Orava
S 198 Brest v Rajeckých Tepliciach brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Rajecké Teplice Správa NP Malá Fatra
S 197 Javory v Stránskom javor horský Acer pseudoplatanus L. Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 196 Lipa v Stránskom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Stránske Správa NP Malá Fatra
S 195 Lipy vo Svederníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Svederník Správa NP Malá Fatra
S 194 Borovice v Terchovej borovica hladká Pinus strobus L. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 193 Lipa v Terchovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 192 Stromy v Terchovej brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Terchová Správa NP Malá Fatra
S 191 Lipa v Turí lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Turie Správa NP Malá Fatra
S 190 Lipy vo Višňovom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Višňové Správa NP Malá Fatra
S 189 Ľaliovník v Žiline ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 188 Javor v Žiline javor cukrový Acer saccharinum L. Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 187 Lipy v Žiline lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Žilina Správa NP Malá Fatra
S 186 Lipy v Žiline - Žilinskej Lehote lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Žilinská Lehota Správa NP Malá Fatra
S 185 Lipová aleja v Žiline - Bytčici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Bytčica Správa NP Malá Fatra
S 6 Lipa pri kostole lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 12 Lipa pred kláštorom lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 7 Lipa v kláštornej záhrade lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 15 Brest v kláštornej záhrade brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 14 Buk v kláštornej záhrade buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Martin Kláštor pod Znievom Správa NP Veľká Fatra
S 1 Memorandové lipy v Martine lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Martin Martin Správa NP Veľká Fatra
S 2 Hrochoťská lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 3 Lipy pri Hronseckom kostolíku lipa Tilia L. Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 266 Lipa pri Hronseckom kaštieli lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Hronsek Správa CHKO Poľana
S 259 Gaštanica gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie Správa CHKO Biele Karpaty
S 402 Gaštan nad Vápenkou gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Správa CHKO Malé Karpaty
S 262 Lipy v Župnom sirotinci lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Beckov Správa CHKO Biele Karpaty
S 373 Modrovská metasekvoja metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Modrovka Správa CHKO Biele Karpaty
S 275 Lipského lipy lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Trenčín Sedličná Správa CHKO Biele Karpaty
S 267 Lipy na križovatke ciest Zázrivá - Žilina lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 184 Buky v Belej buk lesný Fagus sylvatica L. Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 183 Lipy v Belej lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Belá Správa NP Malá Fatra
S 182 Lipa v Divinke lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Divinka Správa NP Malá Fatra
S 181 Lipa v Ďurčinej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Žilina Ďurčiná Správa NP Malá Fatra
S 180 Lipa v Gbeľanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Gbeľany Správa NP Malá Fatra
S 179 Lipa v Hornom Hričove lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Horný Hričov Správa NP Malá Fatra
S 178 Brest v Kamennej Porube brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Žilina Kamenná Poruba Správa NP Malá Fatra
S 177 Lipa v Krasňanoch lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Krasňany Správa NP Malá Fatra
S 176 Lipa v Lietave lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Lietava Správa NP Malá Fatra
S 175 Lipa v Lutišiach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 174 Stromy v Lutišiach borovica hladká Pinus strobus L. Žilinský Žilina Lutiše Správa NP Malá Fatra
S 260 Mitické gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Trenčiansky Trenčín Trenčianske Mitice Správa CHKO Biele Karpaty
S 374 Tisovec na Baračke tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Trenčiansky Trenčín Omšenie Správa CHKO Biele Karpaty
S 375 Trenčianske ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Trenčín Trenčín Správa CHKO Biele Karpaty
S 296 Ginko dvojlaločné v Lučenci ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 298 Platany v Lučenci pri Szilassyho kaštieli platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Banskobystrický Lučenec Lučenec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 364 Hradištské gaštany gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Poltár Hradište Správa CHKO Cerová vrchovina
S 297 Dub v Brezničke dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Poltár Breznička Správa CHKO Cerová vrchovina
S 365 Málinské maklury maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. Banskobystrický Poltár Málinec Správa CHKO Cerová vrchovina
S 149 Katalpa v Hnúšti katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides Walt. Banskobystrický Rimavská Sobota Hnúšťa Správa CHKO Cerová vrchovina
S 397 Dub v Michalovciach dub letný Quercus robur L. Košický Michalovce Michalovce Správa CHKO Vihorlat
S 395 Dub v Rakovci n/Ondavou II. dub letný Quercus robur L. Košický Michalovce Rakovec nad Ondavou Správa CHKO Vihorlat
S 394 Platan v Bracovciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Košický Michalovce Bracovce Správa CHKO Vihorlat
S 414 Duby v Parchovanoch dub letný Quercus robur L. Košický Trebišov Parchovany Správa CHKO Latorica
S 411 Platan vo Veľatoch platan západný Platanus occidentalis L. Košický Trebišov Veľaty Správa CHKO Latorica
S 413 Platany v Bieli platan západný Platanus occidentalis L. Košický Trebišov Biel Správa CHKO Latorica
S 415 Kazimírske duby dub letný Quercus robur L. Košický Trebišov Veľký Kazimír Správa CHKO Latorica
S 418 Pagaštan v Božčiciach pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Košický Trebišov Božčice Správa CHKO Latorica
S 456 Gaštan jedlý v Častej gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Bratislavský Pezinok Častá Správa CHKO Malé Karpaty
S 460 Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci borovica lesná Pinus sylvestris L. Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 461 Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Hlohovec Hlohovec Správa CHKO Malé Karpaty
S 464 Platan v parku v Sokolovciach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Piešťany Sokolovce Správa CHKO Malé Karpaty
S 432 Lipy pri Kalvárii lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trnavský Trnava Trnava Správa CHKO Malé Karpaty
S 469 Lipa na cintoríne v Dobrej Vode lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Trnava Dobrá Voda Správa CHKO Malé Karpaty
S 465 Lipa pri kostole v Smoleniciach lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trnavský Trnava Smolenice Správa CHKO Malé Karpaty
S 468 Sekvojovec v parku v Cíferi sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz Trnavský Trnava Cífer Správa CHKO Malé Karpaty
S 466 Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.)Buchholz Trnavský Trnava Dolná Krupá Správa CHKO Malé Karpaty
S 467 Platany v parku vo Voderadoch platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Trnavský Trnava Voderady Správa CHKO Malé Karpaty
S 332 Brusnícka lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Brusník Správa NP Muránska planina
S 331 Gaštany a platan v Hucíne pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Banskobystrický Revúca Hucín Správa NP Muránska planina
S 453 Jedľa v Hrdzavej doline jedľa biela Abies alba Mill. Banskobystrický Revúca Muráň Správa NP Muránska planina
S 330 Lipa v Rákoši na cintoríne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 329 Lipy v Revúcej pri štátnej ceste lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 328 Platany v Rákoši - Bani platan západný Platanus occidentalis L. Banskobystrický Revúca Rákoš Správa NP Muránska planina
S 327 Stromy v Revúcej pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Banskobystrický Revúca Revúca Správa NP Muránska planina
S 454 Sekvojovec mamutí sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Banskobystrický Rimavská Sobota Tisovec Správa NP Muránska planina
S 17 Lipa na Pustovci lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Kežmarok Toporec Správa Pieninského NP
S 313 Pagaštanová alej pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Prešovský Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP
S 315 Lipa v obci Veľká Lesná lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Prešovský Stará Ľubovňa Veľká Lesná Správa Pieninského NP
S 314 Javor v Kamienke javor horský Acer pseudoplatanus Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka Správa Pieninského NP
S 343 Dub v Dúbrave dub letný Quercus robur L. Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 344 Ľaliovník v Dúbrave ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 345 Vejmutovka v Dúbrave borovica hladká Pinus strobus L. Prešovský Snina Dúbrava Správa NP Poloniny
S 276 Rákociho dub dub letný Quercus robur L. Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Podlužany Správa CHKO Ponitrie
S 425 Veľkouherská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Partizánske Veľké Uherce Správa CHKO Ponitrie
S 4 Bojnická lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 305 Bojnické ginká ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Trenčiansky Prievidza Bojnice Správa CHKO Ponitrie
S 416 Lipa na Šajbách lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Koš Správa CHKO Ponitrie
S 61 Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Poruba Správa CHKO Ponitrie
S 64 Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Veľká Čausa Správa CHKO Ponitrie
S 65 Sekvoja obrovská v Novej Lehote sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz Trenčiansky Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 63 Tis pri fare v Novej Lehote tis obyčajný Taxus baccata L. Trenčiansky Prievidza Nová Lehota Správa CHKO Ponitrie
S 307 Diviacka gledíčia gledíčia trojtŕňová Gleditschia triacanthos Trenčiansky Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 62 Lipy pri kostole v Diviakoch nad Nitricou lipa malolistá Tilia cordata Mill. Trenčiansky Prievidza Diviaky nad Nitricou Správa CHKO Ponitrie
S 306 Lipa pri prameni lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Trenčiansky Prievidza Diviacka Nová Ves Správa CHKO Ponitrie
S 252 Jaseň pod Buchlovom jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. Trenčiansky Prievidza Čereňany Správa CHKO Ponitrie
S 105 Bešiansky cer dub cerový Quercus cerris L. Nitriansky Levice Beša Správa CHKO Ponitrie
S 104 Devičianska oskoruša jarabina oskorušová Sorbus domestica L. Nitriansky Levice Horné Devičany Správa CHKO Ponitrie
S 103 Tolerančná lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Levice Horné Jabloňovce Správa CHKO Ponitrie
S 102 Lipa veľkolistá v Tupej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Nitriansky Levice Chorvatice Správa CHKO Ponitrie
S 101 Kalnianske topole topoľ čierny Populus nigra L. Nitriansky Levice Kalná Správa CHKO Ponitrie
S 100 Kozárovská lipa lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop Nitriansky Levice Kozárovce Správa CHKO Ponitrie
S 99 Platany javorolisté v parku platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Nitriansky Levice Kukučínov Správa CHKO Ponitrie
S 258 Tis na katolíckom cintoríne tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 257 Tis na Skuteckého ulici tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 150 Tis v Tajove tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Tajov Správa CHKO Poľana
S 404 Uňadovský tis tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Banská Bystrica Podlavice Správa CHKO Poľana
S 473 Brest na Bakossovej ulici brest hrabolistý Ulmus minor Mill. Banskobystrický Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana
S 303 Buk pod Širokou buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Banská Bystrica Hrochoť Správa CHKO Poľana
S 283 Buk pod Kľukou buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 128 Buk v Detvianskej Hute buk lesný Fagus sylvatica L. Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 127 Lipa v Detvianskej Hute lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Detva Detvianska Huta Správa CHKO Poľana
S 474 Báťkova lipa lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Detva Hriňová Správa CHKO Poľana
S 310 Borovica Ľudmily Podjavorinskej borovica lesná Pinus sylvestris L. Banskobystrický Zvolen Rybáre Správa CHKO Poľana
S 300 Duby v Dobrej Nive dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Zvolen Dobrá Niva Správa CHKO Poľana
S 299 Duby v Kováčovej dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Zvolen Kováčová Správa CHKO Poľana
S 140 Jedle na Mláčiku jedľa biela Abies alba Mill. Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 302 Tisy na Mláčiku tis obyčajný Taxus baccata L. Banskobystrický Zvolen Železná Breznica Správa CHKO Poľana
S 475 Hrab pri Lukovom hrab obyčajný Carpinus betulus L. Banskobystrický Zvolen Lukové Správa CHKO Poľana
S 268 Stromoradia líp pri starom kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra
S 476 Lipy v Doline lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Martin Necpaly Správa NP Veľká Fatra
S 477 Lipa v Starej Bôrovej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Martin Sklabinský Podzámok Správa NP Veľká Fatra
S 114 Jedľa v L. Osade - Teplô jedľa biela Abies alba Mill. Žilinský Ružomberok Liptovské Revúce Správa NP Veľká Fatra
S 8 Ginko v Abramovej ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Žilinský Turčianske Teplice Abramová Správa NP Veľká Fatra
S 11 Lipa v Sklenom pri kostole lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Žilinský Turčianske Teplice Sklené Správa NP Veľká Fatra
S 10 Lipa pri kostole v Slovenskom Pravne lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Turčianske Teplice Slovenské Pravno Správa NP Veľká Fatra
S 269 Brest na cintoríne brest horský Ulmus glabra Huds. Žilinský Námestovo Krušetnica Správa CHKO Horná Orava
S 270 Lipa mimo obce nad Bielou Oravou lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilinský Námestovo Lomná Správa CHKO Horná Orava
S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 212 Lipa na Partizánskej ulici lipa malolistá Tilia cordata Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský Quercus virgiliana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný Taxus baccata Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 215 Ginko na Godrovej ulici ginko dvojlaločné Ginkgo biloba Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 234 Dub na Godrovej ulici dub Quercus L. Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný Quercus robur Bratislavský Bratislava I Staré Mesto Správa CHKO Dunajské luhy
S 49 Duby v Bijacovciach dub letný Quercus robur L. Prešovský Levoča Bijacovce Správa NP Slovenský raj
S 50 Bresty pri obci Spišský Štiavnik brest horský Ulmus glabra Huds. Prešovský Poprad Spišský Štiavnik Správa NP Slovenský raj
S 322 Lipa v Stratenej lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Košický Rožňava Stratená Správa NP Slovenský raj
S 323 Lipa v Jamníku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Spišská Nová Ves Jamník Správa NP Slovenský raj
S 325 Lipy v Spišskej Novej Vsi lipa malolistá Tilia cordata Mill. Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 144 Gaštan v Štiavnických Baniach gaštan jedlý Castanea sativa Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 419 Lipy na Hornej Rovni lipa malolistá Tilia platyphyllos Scop. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 291 Lipy pri bývalej mestskej strelnici v Banskej Štiavnici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 436 Sekvojovec za botanickou záhradou sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz Banskobystrický Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 145 Smrekovce na Hornej Rovni smrekovec opadavý Larix decidua Mill. Banskobystrický Banská Štiavnica Štiavnické Bane Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 126 Koháryho dub dub letný Quercus robur L. Banskobystrický Krupina Krnišov Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 129 Lipa v Bzovíku lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banskobystrický Krupina Bzovík Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 130 Tisovec dvojradový v Krupine tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. Banskobystrický Krupina Krupina Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 471 Ginko v Súdovciach ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. Banskobystrický Krupina Súdovce Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 151 Platan v Sečiankach platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Banskobystrický Veľký Krtíš Sečianky Správa CHKO Štiavnické vrchy
S 376 Lipy malolisté v Radome lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Radoma RCOP v Prešove
S 392 Lipa malolistá v Miroli lipa malolistá Tilia cordata Mill. Prešovský Svidník Miroľa Správa CHKO Východné Karpaty
S 366 Platan v Tovarnom platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Vranov nad Topľou Tovarné RCOP v Prešove
S 371 Platan v Nižnom Hrabovci platan západný Platanus occidentalis L. Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrabovec RCOP v Prešove
S 370 Borovica v Zámutove borovica Jeffreyova Pinus jeffreyi Grev. Et Balf. Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov RCOP v Prešove
S 505 Spišskonovoveský javor javor horský Acer pseudoplatanus Košický Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Správa NP Slovenský raj
S 507 Kľacké duglasky duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Banskobystrický Žarnovica Kľak Správa CHKO Ponitrie
S 506 Špaňodolinské lipy lipa malolistá Tilia cordata Banskobystrický Banská Bystrica Špania Dolina Správa NP Nízke Tatry
S 508 Vyšnoorlícka lipa lipa malolistá Tilia cordata Prešovský Svidník Vyšný Orlík RCOP v Prešove
S 490 Vŕba pri železničnej stanici Žilinský Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Správa CHKO Kysuce