Preskočit na obsah

Administratívno obytný komplex SARA

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie administratívno-obytného komplexu, ktorý bude obsahovať bytové jednotky, priestory administratívy a občianskej vybavenosti, s prislúchajúcou statickou dopravou v garážach.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: NEOPROT spol. s r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35686324
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.07.2008
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Čajakova 25, 811 05 Bratislava
  Text zámeru
  02.07.2008
  02.07.2008
  02.07.2008
  02.07.2008
  02.07.2008
  02.07.2008
  Právoplatné rozhodnutie
  07.08.2008