Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa v dobývacom priestore Sedlice I.

Základne informácie