Zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov modernizáciou výrobnej linky.

Základne informácie