Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Čaňa

Základne informácie