Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Huncovce – upravený návrh február 2022

Základne informácie