Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves

Základne informácie