Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie

Základne informácie