Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zborov

Základne informácie