Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Ľubeľa

Základne informácie